Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 12:30

Nabavka usluga osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štetu načinjenu prema trećim licima, njihovoj imovini i životima te štetu načinjenu trećim licima za svaki događaj/svaki zrakoplov

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.06.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

527-7-2-8-3-9/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "MEĐUNARODNI AERODROM TUZLA" D.O.O.
IDB/JIB 4209372030004
Kontakt osoba Edisa Zulić
Adresa Gornje Dubrave bb
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 745-610
Faks (035) 745-611
Elektronska pošta irena.biserovic@tuzla-airport.ba
Internet adresa www.tuzla-airport.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Tuzlanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankarske i investicijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o nabavci usluga od odgovornosti iz djelatnosti za štetu načinjenu prema trećim licima, njihovoj imovini i životima
te štetu načinjenu trećim licima za svaki događaj/svaki zrakoplov


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti za štetu načinjenu prema trećim licima, njihovoj imovini i
životima te štetu načinjenu trećim licima za svaki događaj/svaki zrakoplov

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 66000000-0 Finansijske i usluge osiguranja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano konkurentskim zahtjevom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano konkurentskim zahtjevom

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano konkurentskim zahtjevom

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.7.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2016. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2016. 11:30:00
Adresa i mjesto JP "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o., Gornje Dubrave bb, 75 270 Živinice

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je besplatna. Zainteresovani ponuđači zahtjev za dostavljanje tenderske dokumentacije
dostavljaju putem faksa na broj 035 745 611


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Edisa Zulić
Adresa Gornje Dubrave bb
Poštanski broj 75270 Živinice (bhp sa)
Općina/Grad Živinice
Telefon (035) 745-550
Faks (035) 745-611
Elektronska pošta edisa.zulic@tuzla-airport.ba
Internet adresa www.tuzla-airport.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: