Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) sa autonezgodom (AN) i kasko osiguranja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

INSTITUT ZA NESTALE OSOBE
BOSNE I HERCEGOVINE
OBAVIJEST
O NABAVI BROJ 1293-1-2-1-2/13
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu
Naziv: INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGO-
VINE
Kontakt osoba: MIRKO MIŠKOVIĆ
Adresa: HAMDIJE ČEMERLIĆA 2/15
Poštanski broj: 71000
Općina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4201255860003
Telefon: 033703286
Faks: 033703685
Elektronska pošta(e-mail):arhiv@ino.ba
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao pod I.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće
Kao pod I.1
I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Državna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava
I.6. Zajednička nabava
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA
Usluge, Financijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Pružanje usluga osiguranja od automobolske odgovornosti (AO) sa
autonezgodom (AN) i kasko osiguranja.
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Pružanje usluga osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) sa
autonezgodom (AN) i kasko osiguranja motornih vozila Instituta za
nestale osobe BiH na period od 12 mjeseci.
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Kao u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.
II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)
26.500,00
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
Sarajevo
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 mjeseci
Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Da (Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji)
III.3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na
odgovarajuće propise
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.4. Ograničenja za sudjelovanje
Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
Kao u tenderskoj dokumentaciji.
Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se osigurati do 11.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Ne
IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje
Datum:11.6.2013 Vrijeme:11:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 11.6.2013. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Hamdije
Čemerlića 2/15, Sarajevo
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
Mogu se dobiti na adresi ugovornog tijela pisanim upitima.
(M1-A-6593-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: