Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga održavanja i servisiranja klima uređaja

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 209-7-2-4-127/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Nedim Muminović (254-903)
Adresa:Kaptol3
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200141480000
Telefon: 033254941
Faks: 033226188
Elektronska pošta(e-mail):zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa(web):http://zik.ks.gov.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Održavanje i servis klima uređaja
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Održavanje i servis klima uređaja.l
Napomena: Tenderska dokumentacija se može preuzeti u
prostorijama Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo , Kaptol br.3,
soba 2M, svakim radnim danom od 10-14h, ili se može zahtijevati
dostavljanje poštom, odmah nakon objavljivanja Obavještenja o
nabavci u "S.glasniku BiH" uz prilog pismenog zahtjeva i uplatnice
na iznos od 20,00 KM uplaćen na depozitni račun Kantona ZIK br.
3380002210019263, vrsta prihoda 722631, opština 077, budžetska
organizacija 2601001, koji se vodi kod UniCredit Bank sarajevo.
Otvaranje ponuda 23.05.2013.godine u 12:15 sati.
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 23.5.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Kaptol br.3, Sarajevo (protokol)
(M1-D-6528-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: