Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(izmjena) Nabavka bankarskih usluga - kredit u iznosu od 5.000.000,00 KM

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 36, 13.05.2013

OPŠTA BOLNICA "SVETI APOSTOL LUKA"
DOBOJ
ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
O NABAVCI BROJ 217-1-2-6-79/13
Obavještenje koje se ispravlja
Broj obavještenja: 217-1-2-1-69/13
Datum objave obavještenja: 18.3.2013.
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opšta bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj
Kontakt osoba: Dragan Radić
Adresa: Pop LJubina bb
Poštanski broj: 74000
Opština/Grad: Doboj
IDB/JIB: 4400044160008
Telefon: 053241213
Faks: 053241213
Elektronska pošta(e-mail):javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet adresa(web):www.bolnicadoboj.com
I.2. Ispravlja se sljedeće:
OdjeljakIV.3.a. mijenja se i glasi: 20.5.2013.
OdjeljakIV.4 mijenja se i glasi: Datum: 20.5.2013, vrijeme: 11:00.
OdjeljakIV.5 mijenja se i glasi: Datum: 20.5.2013, vrijeme: 12:00,
mjesto: Opšta bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj, ulica Pop
LJubina bb, Klub ljekara.
CORRECTION OF PROCUREMENT NOTICE
INTERNATIONAL PUBLICATION NUMBER
217-1-2-10-80/13
Procurement notice in correction:
Procurement notice number:217-1-2-5-70/13
Date of publication:18.3.2013.
Part I: CONTRACTING AUTHORITY
I.1. Contracting authority data
Official name: General Hospital "Sveti apostol Luka" Doboj
Contact points: Dragan Radić
Address: Pop Ljubina bb
Postal code: 74000
Municipality/City: Doboj
Identification number: 4400044160008
Telephone: 053241213
Fax: 053241213
E-mail:javne.nabavke@bolnicadoboj.com
Internet address: www.bolnicadoboj.com
I.2.Corrections:
Section I.3.b is changed as: Entity level.
Section III.3is changed as:Date: 20.5.2013,Time: 11:00.
Section IV.3.a.is changed as: 20.5.2013.
(M1-F-6548-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: