Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obuka za Menadžere kvaliteta

Izvor: eKapija.ba, 14.05.2013.

 

BHM organizira obuku za Menadžere kvaliteta za implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004. Njihova dugogodišnje iskustvo u pružanju usluga konsaltinga za uvođenje sistema kvaliteta ukazuje na to, da većina organizacija ove odgovornosti i ovlaštenja dodjeljuje osobama koje već obavljaju neke druge stručne poslove.

Od njih se očekuje dodatno da:

- U saradnji s konsultantima kreiraju sistem upravljanja kvalitetom, i/ili sistema okolinskog upravljanja

- Razumiju i implementiraju zahtjeve standarda ISO 9001 i/ili ISO 14001

- Implementiraju zahtjeve procedura sistema upravljanja kvalitetom i/ili sistema okolinskog upravljanja u organizaciji u cjelini ili pojedinim dijelovima organizacije

- Organiziraju i provode interne audite, definiraju korektivne i preventivne mjere, nadziru njihovo provođenje

- Komuniciraju s certifikacijskom kućom, te pripremaju, organiziraju i prate sve aktivnosti vezane za certifikacijski audit.

- Unapređuju, dopunjuju i revidiraju poslovnik, procedure i upute upravljanja kvalitetom, i/ili sistema okolinskog upravljanja u skladu s nalazima auditora.

- Organiziraju i provode upoznavanje novih zaposlenika sa zahtjevima sistema upravljanja kvalitetom i/ili sistema okolinskog upravljanja koji je implementiran u organizaciji.

Obuka za menadžere kvaliteta koju je kreirao i provodi BHM, osposobljava kandidate koji mogu u potpunosti odgovoriti navedenim zahtjevima, ukoliko uspješno završe ovaj seminar. To povećava šanse za zapošljavanje kandidata koji pored svojih stručnih kompetencija imaju i ove dodatne, te su kao takvi zanimljivi poslodavcima u situaciji koda donesu odluku da žele implementirati neki od međunarodnih standarda. Obuka za menadžere kvaliteta traje ukupno 92 sati i obuhvata tri cjeline:

- Implementiranje zahtjeva standarda ISO 9001:2008................................60 sati

- Implementiranje zahtjeva standarda ISO 14001:2004..............................20 sati

- Metode samoocjenjivanja sistema upravljanja kvalitetom..........................12 sati

U toku obuke organiziraju se radionice sa ciljem provjere stečenog znanja i primjene teorijske obuke, sa postavljenim konkretnim problemima iz prakse i zadacima koje kandidati moraju rješavati samostalno ili u timu.

Obuka se organizirana 3 puta sedmično po 4 sata, u ukupnom trajanju od 8 sedmica. Kandidati će prije i u toku obuke dobiti sve potrebne pisane materijale radi kvalitetne vlastite pripreme i praćenja obuke i izvođenja zadataka praktičnog dijela obuke. Broj kandidata u jednoj grupi je ograničen na 12 do 15.

Ukupna cijena obuke je 1.150,00 KM po kandidatu. U cijenu je uključen PDV.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: