Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga osiguranja imovine i lica

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

OPŠTINA LAKTAŠI
OBAVJEŠTENJE
O NABAVCI BROJ 34-1-2-1-36/13
OdjeljakI: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Opština Laktaši
Kontakt osoba: Darija Balaban, 051/334-257
Adresa: Karađorđeva 56
Poštanski broj: 78250
Opština/Grad: Laktaši
IDB/JIB: 4401140250006
Telefon: 051334248
Faks: 051334248
Elektronska pošta(e mail):drakov@teol.net
Internet adresa(web):www.laktasi.net
I.2. Adresa za dodatne informacije
Kao podI.1
I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao podI.1
I.4. Adresa za dostavu ponuda /zahtjeva za učešće
Kao podI.1
I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo
(RS),LAKTAŠI
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.6. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Finansijske usluge: usluge osiguranja, bankovne i
investicijske usluge
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Osiguranje imovine i lica Administrativne službe opštine
Laktaši
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
Osiguranje imovine i lica Administrativne službe opštine
Laktaši
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
kao u tenderskoj dokumentaciji
II.5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora (vrijednost bez
PDV-a)
6.837,61
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenje usluga ili izvođenje
radova
Laktaši
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
1 godina
OdjeljakIII: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNIČKE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?
Ne
III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?
Ne
III.4. Ograničenje za učešće
Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.
III.5. Sposobnost za obavljanjeprofesionalne djelatnosti
navedeno u TD
III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost
navedeno u TD
III.7. Tehnička ili profesionalna sposobnost
navedeno u TD
OdjeljakIV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2. Kriterijum za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
IV.3. Uslovi za dostavu/ preuzimanje tenderske dokumentacije
IV.3.a. Datum: Može se obezbijediti do 13.6.2013. godine
IV.3.b. Novčana naknada: Da
IV.3.b-1. Iznos novčane naknade: 30,00 KM
IV.4. Rok za prijem ponuda /zahtjeva za učešće
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 13:00
IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda
Datum: 18.6.2013. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Karađorđeva 56 Laktaši
(M1-A-7144-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: