Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga štampanja raznih obrazaca

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

JZU DOM ZDRAVLJA
"IZUDIN MULABEĆIROVIĆ-IZO"
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 190-7-2-4-50/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JZU Dom zdravlja "Izudin Mulabećirović-Izo"
Kontakt osoba: Zlata Fetić
Adresa: Braće Pobrića 17
Poštanski broj: 74260
Opština/Grad: Tešanj
IDB/JIB: 4218033750005
Telefon: 032650677
Faks: 032650677
Elektronska pošta(e-mail):domzdravlja.tesanj@bih.net.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Opštinski nivo (FBiH),
TEŠANJ
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge izdavaštva i štampanja na bazi tarife ili ugovora
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
štampanje raznih obrazaca
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
štampanje raznih obrazaca za potrebe medicinske djelatnosti
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 30.5.2013. Vrijeme: 13:00
Adresa i mjesto: Braće Pobrić 17, Tešanj
(M1-D-7083-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: