Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata RD Bihać

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA BIHAĆ
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 372-7-2-4-113/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Bihać
Kontakt osoba: Amir Bišćević
Adresa: Bosanska 1
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4200211100072
Telefon: 037229933
Faks: 037229919
Elektronska pošta(e-mail):amir.biscevic@bhtelecom.ba
Internet adresa(web):www.bhtelecom.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
slične usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata RD Bihać
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija objekata RD Bihać i to
proljetna i jesenja faza
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 5.6.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Bosanska br. 1. Upravna zgrada BH Telecom-a, I
sprat, Protokol
(M1-D-6990-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: