Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga opravke, održavanja i servisiranja serverske i mrežne opreme

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 878-7-2-4-11/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Alen Kamerić
Adresa: ALIPAŠINA 41
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200149970006
Telefon: 033664449
Faks: 033212411
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
KaouAneksuA
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Usluge servisiranja i popravke
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Opravka,održavanje i servisiranje serverske i mrežne opreme
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.6.2013. Vrijeme: 14:00
Adresa i mjesto: Vlada federacije BiH
Generalni sekretarijat Vlade FBiH
Alipašina 41, Sarajevo
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Alen Kamerić
Adresa: ALIPAŠINA 41
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200149970006
Telefon: 033212875
Faks: 033212411
Elektronska pošta (e-mail):alen.kameric@fbihvlada.gov.ba
(M1-D-6805-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: