Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 38, 20.05.2013

CENTAR ZA SLUŠNU I GOVORNU
REHABILITACIJU SARAJEVO
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 1002-7-2-4-7/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo
Kontakt osoba: Bekir Mujezinović
Adresa: Asima Ferhatovića br.2
Poštanski broj: 71000
Opština/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200136300001
Telefon: 033226977
Faks: 033226694
Elektronska pošta(e-mail):cersig@bih.net.ba
Internet adresa(web):www.cersig.edu.ba
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao pod I.1
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje
I.4. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a Naziv predmeta ugovora
Usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
II.2.b Kratak opis predmeta ugovora
Pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekata
Centra
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 3.6.2013. Vrijeme: 11:00
Adresa i mjesto: Asima Ferhatovića br.2, Sarajevo
(M1-D-7087-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: