Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga remontnog održavanja rashladnih uređaja, posuda pod pritiskom, izmjenjivača topline, cijevnih sistema na blokovima 3, 4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja, toplotne podstanice za grijanje objekata i redovnog održavanja grijanja u objektima TE u grejnoj sezoni 2013/2014

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

JP "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D.
SARAJEVO-PODRUŽNICA TERMOELEKTRANA
"TUZLA" U TUZLI
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 145-1-2-3-511/13
Broj obavještenja o nabavci: 145-1-2-1-441/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podružnica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Nedima Mujkic
Adresa: 21. aprila br.4
Poštanski broj: 75203
Opština/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska pošta(e-mail):amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa(web):www.elektroprivreda.ba
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Podjela na lotove
Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Poništava se: Sve lotove
II.2.b-1. Redni brojevi lotova: 1, 2
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
Remont i redovno održavanje rashladnih uređaja , posuda pod
pritiskom LOT 1 I LOT 2
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 1 - Usluga remontnog održavanja rashladnih uređaja na
blokovima 3, 4, 5, 6 i toplotne podstanice za grijanje objekata u TE
"Tuzla"
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
90.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
Prema planiranim terminima remonta.
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
TE "Tuzla" Tuzla
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 82.900,00
KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 82.900,00
KM
ANEKS E
Broj lota koji se poništava 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora
LOT 2 - Usluga remonta i redovnog održavanje posuda pod
pritiskom, izmjenjivača topline i cijevnih sistema na blokovima 3,
4, 5, 6 i zajedničkih postrojenja u TE "Tuzla" i redovnog održavanja
grijanja u objektima TE u grejnoj sezoni 2013/2014.
II. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji
II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma
bez PDV-a
120.000,00 KM
II.2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog
sporazuma
12 mjeseci
II.3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
TE"Tuzla" Tuzla
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne
osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja:9.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 4
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 1
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a:
104.176,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a:
104.176,00 KM
(M1-C-7405-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: