Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(poništenje poziva) Nabavka usluga ekoremedijacije za zaštitu okoline i razvoj Unsko-sanskog kantona

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
OBAVJEŠTENJE
O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
BROJ 337-1-2-3-77/13
Broj obavještenja o nabavci: 337-1-2-1-70/13
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: VLADA UNSKO SANSKOG KANTONA
Kontakt osoba: ćamil odobašić
Adresa: ALIJE ĐERZELEZA 6
Poštanski broj: 77000
Opština/Grad: Bihać
IDB/JIB: 4263373560001
Telefon: 037316001
Faks: 037227279
I.2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.2.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.2.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava
I.3. Zajednička nabavka
Ne
Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Arhitektonske usluge: inžinjerske usluge i integralne
inžinjerske usluge, usluge urbanog planiranja i uređenja pejzaža,
slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog
ispitivanja i analize
II.2. Podjela na lotove
Ne
II.3. Da li je zaključen okvirni sporazum?
Ne
II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora
PROJEKAT EKOREMEDIJACIJA ZA ZAŠTITU OKOLINE I
RAZVOJ UNSKO SANSKOG KANTONA
II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora
PROJEKAT EKOREMEDIJACIJA U CILJU ZAŠTITE
OKOLINE I RAZVOA UNSKO SANSKOG KANTONA
II.5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
391.166,00
II.5.a Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
334.330,00 KM
II.6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja
radova
UNSKO SANSKI KANTON
II.8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
12 MJESECI
Odjeljak III: POSTUPAK
III.1. Vrsta postupka
Otvoreni postupak
III.2. Kriterij za dodjelu ugovora
Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude
Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i
koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka
dodjele ugovora
Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
V.1. Datum poništenja: 8.5.2013.
V.2. Broj primljenih ponuda: 0
V.3. Broj prihvatljivih ponuda: 0
V.4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih
ponuda
V.4.a Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
V.4.b Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a: 0,00 KM
(M1-C-7660-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: