Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Nabavka usluga javnog oglašavanja u elektronskim medijima

Izvor: Službeni glasnik BiH, Broj 40, 27.05.2013

MJEŠOVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDA
REPUBLIKE SRPSKE" MATIČNO PREDUZEĆE
A.D. TREBINJE ZAVISNO PREDUZEĆE
"ELEKTRO-HERCEGOVINA" A.D. TREBINJE
DODATNO OBAVJEŠTENJE
ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV BROJ 220-7-2-4-104/13
OdjeljakI.1: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu
Naziv: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno Preduzeće
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Željka Kosjerina
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština /Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279801
Faks: 059260678
Internet adresa(web):www.elektrohercegovina.com
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Kao u Aneksu A
I.3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost
I.3.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduzeće
I.3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.3.c. Djelatnost ugovornog organa: Električna energija
I.4. Zajednička nabavka
Ne
OdjeljakII: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora
Usluge, Ostale usluge
II.2. Opis
II.2.a. Naziv predmeta ugovora
Usluge javnog oglašavanja u elektronskim medijima
II.2.b. Kratak opis predmeta ugovora
Lot 1. Usluge javnog oglašavanja u elektronskim medijima za
potrebe Preduzeća i RJ "Elektro-Trebinje" Trebinje
Lot 2. Usluge javnog oglašavanja u elektronskim medijima za
potrebe "RJ Elektro-Bileća" Bileća
Lot 3. Usluge javnog oglašavanja u elektronskim medijima za
potrebe "RJ Elektro-Gacko" Gacko
lot 4. Usluge javnog oglašavnja u elektronskim medijima za
potrebe RJ "Elektro-Nevesinje" Nevesinje
Lot 5. Usluge javnog oglašavanja u elektronskim medijima za
potrebe RJ "Elektro-LJubinje" LJubinje
OdjeljakIII: POSTUPAK
III.1. Rok i mjesto za prijem ponuda
Datum: 31.5.2013. Vrijeme: 12:00
Adresa i mjesto: Upravna zgrada preduzeća
ANEKS A
I.2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije
Naziv: Mješoviti Holding "Elektroprivreda Republike
Srpske" Matično preduzeće a.d. Trebinje Zavisno Preduzeće
"Elektro-Hercegovina" a.d. Trebinje
Kontakt osoba: Željka Kosjerina
Adresa: Jovana Raškovića br. 6
Poštanski broj: 89101
Opština/Grad: Trebinje
IDB/JIB: 4401354720000
Telefon: 059279805
Faks: 059260678
Elektronska pošta(e mail):zkosjerina@elektrohercegovina.com
Internet adresa(web):www.elektrohercegovina.com
(M1-D-7220-13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: