Evo šta otkrivaju godišnji finansijski izvještaji o poslovanju TRZ Hadžići

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Evo šta otkrivaju godišnji finansijski izvještaji o poslovanju TRZ Hadžići

Dan nakon pretresa objavljeni su cjeloviti Finansijski godišnji izvještaji nezavisnog revizora za ovu kompaniju.

22.05.2020. 14:33 / Izvor: Akta.ba

U Tehničko Remontnom Zavodu d.d. Hadžići jučer je izvršen pretres, direktor je navodno preveden na saslušanje,  a prema izjavi glasnogovornice Tužilaštva KS Azre Bavčić, pretres u spomenutom objektu vršio se po nalogu i u sklopu predmeta formiranog u tom tužilaštvu.

Prema neslužbenim navodima ispituje se odgovornost što je imovina fabrike u višemilionskoj vrijednosti navodno data u zalog privatnom subjektu iz Turske.

Dan nakon pretresa objavljeni su cjeloviti Finamsijski godišnji izvještaji nezavisnog revizora za ovu kompaniju, koji uključuju izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,  finansijskoj poziciji, promjenama na kapitalu i novčanim tokovima.

U detaljnoj analizi izvještaja opaska je stavljena na više činjenica.

Između, ostalog navodi se kako građevine i zemljište u vlasništvu Društva su upisani kao hipoteka i instrument obezbjeđenja plaćanja poreznih obaveza u korist Porezne uprave FBiH i poslovnog partnera fizičkog lica sa prebivalištem u BiH koji je obezbjedio novčana sredstva za pokretanje dijela proizvodnje.

KREDITI I POZAJMICE

„Društvo ima otvorene žiro račune kod Union Banka d.d. Sarajevo, Bosna Bank International d.d., Turkish Ziraat Bank d.d., Privredna Banka d.d. Sarajevo i Addiko Banka d.d. Sarajevo u domaćoj valuti i EUR valuti. Dana 05. juna 2019. godine Društvo je potpisalo ugovor o dugoročnom kreditu sa Union Bankom d.d. na iznos od 400.000 km. Rok dospjeća je 31. mart 2020. godine. Ugovorena kamatna stopa je fiksna i iznosi 4%. Instrumenti obezbjeđenja kredita su: 5 bjanko potpisanih i ovjerenih mjenica, ugovor o cesiji između Tehnički Remontni Zavod d.d. Hadžići i Union banka d.d. Sarajevo temeljem ugovora br. 2-2-01/19 od 15. marta 2019. godine sa Compel Industries s.r.o i založno pravo na namjenskom računu koji će Tehnički Remontni Zavod d.d. Hadžići otvoriti u Union banci d.d. Sarajevo na koji će se uplaćivati sredstva na osnovu ugovora br. 2-2-01/19 sa Compel Industries s.r.o“, piše u Izvještaju.

Dalje se navodi, kako je društvo potpisalo ugovore o pozajmica. 28. januara 2019. godine ugovor o beskamatnoj pozajmici potpisan je sa 3 Line d.o.o. na iznos od 45.000 KM. Rok dospijeća je 31. decembar 2019. godine. U maju 2019. godine pozajmica je izmirena.

06. novembra 2019. godine Društvo je potpisalo ugovor o beskamatnoj pozajmici sa Igman d.d. Konjic na iznos od 466.390 KM na period od dvije godine, a 21. marta 2019. godine ugovor o beskamatnoj pozajmici sa Zrak d.d. Sarajevo na iznos od 8.800 KM na period od tri mjeseca. 28. decembra 2017. godine Društvo je potpisalo ugovor o beskamatnoj pozajmici sa Vitezit d.o.o.Sarajevo na iznos od 65.000 KM na period od jednog mjeseca. U toku 2019. godine, Društvo je izmirilo obavezu po osnovu pozajmice u iznosu od 45.000, a ugovorom o cesiji, potraživanje u iznosu od 20.000 KM je preuzeo Minoeksploziv deminiranje d.o.o.

HIPOTEKA

Društvo je na dan 31. decembra 2019. godine i na dan 31. decembra 2018. godine izdalo je mjenične garancije po osnovu dugovanja za primljene pozajmice. Također, Društvo je na ime obezbjeđenja kredita dobijenog od Union Bank d.d. Sarajevo dostavilo pored 5 bjanko potpisanih i ovjerenih mjenica, ugovor o cesiji između Tehnički Remontni Zavod d.d. Hadžići i Union banka d.d. Sarajevo temeljem ugovora br. 2-2-01/19 od 15. marta 2019. godine sa Compel Industries s.r.o i založno pravo na namjenskom računu koji će Tehnički Remontni Zavod d.d. Hadžići otvoriti u Union banci d.d. Sarajevo na koji će se uplaćivati sredstva na osnovu ugovora br.2-2-01/19 sa Compel Industries s.r.o.

„Nekretnine, postrojenja i oprema u vlasništvu Društva na dan 31. decembra 2019. godine su predmet hipoteka prema Poreznoj upravi FBiH (osigurani iznos 3.031.898) KM. Na nekretninama Društva upisana su nadalje stvarna prava služnosti u korist trećih pravnih i fizičkih lica“, pojašnjeno je u Izvještaju, te dalje navedeno kako je 10. aprila 2018. godine, upisana hipoteka nad građevinskim objektima i zemljištem u vlasništvu Društva u korist fizičkog lica poslovnog partnera do izmirenja ugovornih obaveza ili najduže na period od 12. godina ukupne vrijednosti od 2,5 miliona KM.

SUDSKI SPOROVI

Nezavisni revizor je u izvještaju na osnovu uvida u dokumentaciju TRZ naveo kako ova kompanija vodi 16 sudskih sporova.

Najznačajniji sudski spor se vodi sa Scout d.o.o. Zagreb. Spor je težak USD 1.205.000, a prema obavijesti advokata Društva na dan 31.decembra 2019. godine je obustavljen i nalazi se u fazi mirovanja. Prema najboljim procjenama Uprave spor koji protiv Društva vodi Scout,a na osnovu provedenih pravnih analiza i raspoložive dokumentacije kojom raspolaže Uprava je neosnovan.

Naime, Društvo nikada nije dobilo dokument o primljenim dobrima i uslugama, te smatra da je tužba u zastari kako su protekli objektivni i subjektivni rokovi za isticanje eventualnog potraživanja od starne Scout d.o.o. Zagreb.

Na dan 31. decembra 2019. godine Društvo vodi sudski spor sa Poreznom Upravom FBiH po osnovu utvrđenih dodatnih poreznih obaveza u iznosu od KM 489 hiljada, bez troškova prinude, sudskih troškova i zateznih kamata. Sudski predmet je u procesu revizije, a sporni iznosi su obuhvaćeni sporazumom sa poreznim vlastimao obročnoj otplati koja se uredno servisira, tako da Uprava nije kreirala rezervacije po ovom osnovu jer je sadašnja vrijednost budućih plaćanja po osnovu sporazuma sa poreznim vlastima već priznata kao obaveza na datim finansijskih izvještaja.

Ostali sporovi se odnose na tužbe bivših radnika, koje prema procjenama advokata u značajnoj mjeri će biti riješene u korist Društva.

Ukupne kreirane rezeravcije po osnovu gubitaka iz osnova sudskih sporova na dan 31. decembra 2019. godine navodi revizor iznose 70 hiljada KM. Ipak, Uprava uvažava činjenicu da je karakter sudskih parnica po svojoj prirodi neizvjestan i da buduće okolnosti mogu dovesti do promjena ovih procjena.

AKUMULIRANI GUBITAK

Ukupan akumulirani gubitak iskazan na dan 31. decembra 2019. godine iznosi 1.628.613 KM,a  društvo ima značajne sudske sporove, kao utvrđene dodatne porezne obaveze koje nisu konačne.

„Uprava nema saznanja da vlasnici planiraju obustaviti poslovanje ili odobriti stečaj Društva, niti su upoznati sa postojanjem zahtjeva trećih strana za pokretanje stečaja. Također, Društvo posluje u sektoru namjenske industrije te postoje zakonska ograničenja u pogledu pokretanja stečaja, koji je moguće pokrenuti samo uz saglasnost Vlade FBiH“, navedeno je Izvještaju.

Također, navodi se i kako je Društvo tokom 2019. godine potpisalo komercijalne ugovore sa COMPEL INDUSTRIES Slovačka i Fokus Strategies Srbija približne vrijednosti od 3,47 miliona KM za isporuku novih proizvoda iz asortimana Društva.

Prema izvršenim analizama Uprave, korištenje principa stalnosti poslovanja je razumno, a na osnovu sklopljenih poslovnih aranžmana za narednu godinu.

ZAJEDNIČKI PODUHVATI

„Društvo je tokom 2018. godine sklopilo, u skladu sa saglasnosti Nadzornog odbora, Ugovor o zajedničkom ulaganju sa nerezidentnim fizičkim licem, sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Ugovor ističe nakon 12. godina od datuma potpisa. Partner, fizičko lice ravnomjerno snosi rizik, kao i pravo na učešće u podijeliostvarene dobiti u omjeru od 50% od prodaje dijela asortimana proizvoda koje Društvo plasira na tržištu, a u čijem razvoju je bio u obavezi učestvovati po osnovu Ugovora o zajedničkom poduhvatu“, piše u izvještaju, uz pojašnjenje kako  partner, fizičko lice nema intelektualno vlasništvo nad tehnološkim procesom proizvodnje, znanjem i drugom nematerijalnom imovinom, niti vlasničko učešće u raspodjeli imovine i obaveza koje proizilaze iz zajdničkog poduhvata.

Na kraju izvještaja finansijskih izvještaja je navedeno kako  su odobreni i potpisani od strane Uprave Tehnički Remontni Zavod d.d. Hadžići na dan 28. aprila 2020. godine.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti