Erduan Kafedžić: Posljedice koje učinci korupcije stvaraju mogu biti nesagledive

09.11.2020. 09:41 / Izvor: Akta.ba
Erduan Kafedžić: Posljedice koje učinci korupcije stvaraju mogu biti nesagledive

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo od početka svog postojanja, kao pravnog subjekta, do danas zaprimio je ukupno 854 prijave koruptivnih aktivnosti.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo od početka svog postojanja, kao pravnog subjekta, do danas zaprimio je ukupno 854 prijave koruptivnih aktivnosti i drugih nepravilnosti koje ukazuju na potencijalne povrede pravnih propisa iz različitih oblasti, potvrdio je za Akta.ba šef Ureda Erduan Kafedžić.

Najviše prijava koje je Ured zaprimio odnose se na navodne nepravilnosti u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, njih ukupno 254.  

"Postupci zapošljivanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo svakako su aktivnost koju karakterišu koruptivni rizici kao što su: netransparentnost postupaka, nepotizam, kronizam, klijentelizam, stranačko zapošljavanje, sukob interesa i druge moguće vrste zloupotreba u ovim postupcima", ističe Kafedžić. 

Ured zaprimljenje prijave koruptivnih i drugih nepravilnosti prvo analizira, a nakon analize po istim postupa odnosno prosljeđuje ih nadležnim organima na postupanje.

"Zaprimljene prijave uputili smo sljedećim organima: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS - 223 prijava, Tužilaštvo – 76 prijava, MUP – 59 prijava, Budžetska Inspekcija – 39 prijava, Upravni inspektorat – 21 prijava, Federalna uprava za inspekcijske poslove – 5 prijava, Porezna uprava – 8 prijava, VSTV – 7 prijava, Općinska inspekcija – 4 prijave, Resorna ministarstva i Vlada KS – 109 prijava i drugi nadležni organi – 83 prijave. Neki od postupaka po prijavama, koje smo uputili nadležnim organima, su okončani, neki su u toku, a postoje i slučajevi kada nadležni organi nisu našli dovoljno osnova za postupanje po istim", napominje on. 

SARADNJA S INSTITUCIJAMA

Ocjenjujući saradnju Ureda sa drugim javnim institucijama u Kantonu Sarajevo, kad je riječ o borbi protiv korupcije, Kafedžić smatra da je na zadovoljavajućem je nivou. Prema njegovim riječima, sve institucije javnog sektora Kantona Sarajevo integralni su dio antikoruptivnog sistema Kantona Sarajevo, a stepen efikasnosti međusobne saradnje u borbi protiv korupcije direktno je proporcionalan učinkovitosti borbe protiv iste.

"Naravno da ima prostora za dodatno poboljšanje saradnje na polju borbe protiv korupcije, te se nadam da ćemo ovu saradnju u narednom periodu dodatno unaprijediti, a sve u cilju postizanja što boljih rezultata u borbi protiv korupcije", naglašava naš sagovornik.

Govoreći o tome koliko se rad Ureda poboljšao dolaskom Erica Larsona i jačom podrškom Ambasade SAD-a, Kafedžić kaže da nema dvojbe da je njegov dolazak pozitivno uticao na rad Ureda, posebno imajuću u vidu njegove stručne i profesionalne kvalitete kad je riječ o borbi protiv korupcije.

"Naravno da Ured poslove iz svog djelokruga rada obavlja zakonito, odgovorno, efikasno, profesionalno, nezavisno i nepristrasno, a prisustvo gospodina Larsona dodatno jača eksternu percepciju Ureda kao kredibilnog organa, koji kao primarnu nadležnosti ima prevenciju i borbu protiv korupcije. Također, dolazak gospodina Larsona još je jedan od vidova pomoći i podrške koje Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji pruža Uredu, a na čemu im se ovom prilikom iskreno zahvaljujemo", kazao je on. 

POSTUPCI JAVNIH NABAVKI

Kada je riječ o aktivnostima koje se odnose na provođenje postupaka javnih nabavki, Ured kontinuirano prikuplja podatke o postupcima javnih nabavki koje provode ugovorni organi Kantona Sarajevo. Podsjetimo, Ured za borbu protiv korupcije je junu ove godine predstavio izvještaj o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u KS, posebno u periodu pandemije. 

"Ova aktivnost je pokrenuta proglašenjem stanje prirodne i druge nesreće u Kantonu Sarajevo, u cilju prevencije i otkrivanja zloupotreba u postupcima javnih nabavki, posebno imajući u vidu da su javne nabavke oblast sa visokim stepenom koruptivnih rizika, koji se povećava smanjenjem transparentnosti i uvida u iste. Nastavljamo sa prikupljanjem podataka i informisanjem nadležnih o svim relevantnim činjenicama u ovoj oblasti", naglašava šef Ureda.

Potcrtava da je uticaj korupcije na poslovni sektor moguće smanjiti donošenjem pravnih propisa kojim se poslovni sektor štiti od svih neizvjesnosti koje trenutno postoje u ovoj oblasti, stvara pravna sigurnost i predvidivost postupanja nadležnih organa u slučaju nezakonitih radnji i nedozvoljenog uticaja na ekonomske tokove i poslovanje.

Posljedice koje učinci korupcije stvaraju u pogledu društvenog i ekonomskog napretka mogu biti nesagledive, jer potiču nejednakost i dovode do nestabilnosti, a što svakako nisu odrednice koje pozitivno utiču na razvoj ekonomije, već imaju upravo suprotno dejstvo. 

"Dozvolite da pomenem da aktivnosti koje Ured poduzima prepoznate su u Izvještaju nezavisnih eksperata o pitanju vladavine prava u našoj zemlji (Priebeov Izvještaj), te je u istom dokumentu Ured okarakterisan kao dobar primjer borbe protiv korupcije. Izvještaj Evropske Komisije o Bosni i Hercegovini za 2020. godinu (Poglavlje 23: Pravosuđe i osnovna prava – dio: Sprečavanje korupcije) navodi da je Ured postigao dobar napredak u sprečavanju i borbi protiv korupcije, a Ured se, u pozitivnom kontekstu, pominje i u Drugom Izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GRECO u Četvrtom krugu evaluacije", navodi Kafedžić.

Na kraju ističe da djelotvorno sprečavanje i borba protiv korupcije pretpostavlja dobro poznavanje te pojave i podrazumijeva sistemski, koordiniran pristup ovom problemu, te puni angažnam svih učenika i poluga antikoruptivnog sistema u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Najvažnije aktivnosti koje spadaju u djelokrug rada i nadležnosti Ureda:

  • provođenje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Ova aktivnost podrazumijeva radnje Ureda na prikupljanju podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, unosu podataka u Registar podataka o imovini (u Registru se trenutno nalaze podaci o imovini 1154 nosioca javnih funkcija u KS), provjeru podataka o imovini (Ured je pokrenuo 205 postupaka provjere), kao i pokretanje prekršajnog i iniciranje krivičnog postupka u slučaju povrede odredbi Zakona;
  • kontrola javnih nabavki koje provode ugovorni organi/javne institucije Kantona Sarajevo. Uredba o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kojom je Ured nadležan za kontrolu javnih nabavki, počinje se primjenjivati od 01.01.2021. godine. Ured trenutno radi na realizaciji tehničkih (kreiranje zasebnih registara o kontroli javnih nabavki u svom Informacionom sistemu) i formalno – pravnih pretpostavki (na prijedlog Ureda Vlada KS je donije je Odluku o uslovima i načinu polaganja ispita za eksperte iz oblasti javnih nabavki i Odluku o objavljivanju javnog poziva za izbor na listu eksperata iz oblasti javnih nabavki) za uspješnu provedbu ove nadležnosti. Ured, od proglašenja stanja prirodne i druge nesreće u Kantonu Sarajevo, vrši prikupljanje podataka o javnim nabavkama, informiše Skupštinu Kantona Sarajevo o javnim nabavkama i u slučaju potencijalnih nepravilnosti obavještava nadležne organe;
  • zaprimanje prijava koruptivnih aktivnosti i drugih povreda pravnih propisa i postupanje po istim;
  • provođenje, praćenje i nadzor nad provođenjem antikorupcionih politika utvrđenih zakonskim i podzakonskim propisima, organizovanje aktivnosti u vezi sa prevencijom korupcije, kao i prijavljivanjem korupcije i koruptivnih aktivnosti;
  • revizija diploma zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo;
  • nadzor i administriranje nad uspostavljenim online registrima (Registar podataka o imovini, Registar imenovanih lica i Registar zaposlenih lica);
  • Imenovanje supervizora i njihovih zamjenika za nadzor u procesu zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo (do sada je Ured imenovao supervizore u 324 postupka prijema u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo); 
  • provođenje aktivnosti na uspostavljanju, provođenju i kontroli sistema upravljanja kvalitetom.

S.B.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti