Vlada BPK Goražde usvojila listu esencijalnih lijekova

05.03.2022. 08:57 / Izvor: Fena
lijekovi

Vlada Bosanskopodrinjskog kantona na sjednici održanoj juče, usvojila je, između ostalih odluka i Listu esencijalnih lijekova.

 Vlada Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde na sjednici održanoj juče, usvojila je Listu esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u BPK Goražde, koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i cijene lijekova na Kantonalnoj listi lijekova.

Kako je istaknuto, osnovni razlog za donošenje predložene Odluke je zakonska obaveza, ali i nastojanje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se osiguranim licima na području BPK Goražde osigura što kvalitetnija i obimnija snabdijevenost lijekovima, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. 

Osim što je esencijalna A lista u potpunosti usaglašena sa novom generičkom listom lijekova Federacije BiH, na esencijalnu B listu uvrštena su dva nova lijeka u skladu sa mogućnostima kantonalnog Zavoda za zdravstveno osiguranje, a nakon usvajanja ove odluke, stekli su se uslovi za raspisivanje Javnog poziva za odabir lijekova u svrhu utvrđivanja Kantonalne liste lijekova sa zaštićenim nazivima lijekova.

Vlada BPK razmatrala je i primila k znanju Izvještaj Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o stanju kadrova u organima državne službe tog kantona. Godišnjim izvještajem ukazano je na provođenje Zakona o državnoj službi u kantonalnim organima državne službe, data ocjena postojećeg stanja, te predložene konkretne mjere za unaprjeđenje primjene ovog Zakona.

Nakon razmatranja, Vlada je potvrdila ažuriranu verziju Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini  koja je prilagođena u skladu sa dopunama i izmjenama zaprimljenim od relevantnih institucija u Bosni i Hercegovini.

Na sjednici je razmatrana i Informacija Pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde o toku pregovora na zaključivanju Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde.

Razmatran je takođe i dopis Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH - Kantonalnog odbora BPK-a Goražde, o odluci o organizovanju i održavanju štrajka upozorenja.

Tim povodom, Vlada je zadužila Ministarstvo obrazovanja da u skladu sa Zakonom, kolektivnim ugovorima, Budžetom BPK Goražde i budžetima škola, pripremi projekciju budžeta prema traženim izmjenama u instrukcijama osnovnih i srednjih škola, kako bi se dobio kompletan uvid u cjelokupnu problematiku.

Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde dobilo je saglasnost Vlade za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a, Osanica-Ilovača-Prača, dionica Zorovići-Goršić Polje u procijenjenoj vrijednosti od 345.000 KM, a Ministarstvo za urbanizam za pokretanje izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade Ministarstva za finansije BPK Goražde u vrijednosti od 128.980 KM. Usvojena je takođe i Odluka o pokretanju postupka zajedničke nabavke servisirane kompjuterske opreme i sukcesivne nabavke potrošnog materijala.

Vlada BPK Goražde, u nastavku sjednice, usvojila je Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022. godinu utvrđen u budžetu Ministarstva za privredu, u iznosu od 250.000 KM, kao i Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda - Tekući transferi pojedincima, u iznosu od 115.000 KM.

Sredstva sa ovog koda namijenjena su, između ostalog, za učenička takmičenja, podršku učenicima generacije, nabavku udžbenika, organizaciju obaveznog programa za djecu pred polazak u školu, podršku osposobljavanju djece s poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja, ljekarske preglede djece, zdravstveno osiguranje učenika i studenata, kao i za podršku radu Vijeća učenika te učešću učenika u obrazovnim, sportskim i kulturnim manifestacijama izvan našeg kantona, poduzetništvu mladih.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vitkovići sa ekonomskog koda – Tekući transferi pojedincima – prijevoz učenika i naknade za pješačenje učenicima koji pješače 4 km i više do škole ili prvog stajališta. Saglasnost za programe utroška sredstava sa ekonomskog koda namijenjenog za prijevoz učenika za 2022.godinu dobili su i MSŠ "Enver Pozderović" i STŠ "Hasib Hadžović" Goražde.

Premijerka Bosansko -podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje potvrda o realizaciji projekata koje je finansirala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sportskim klubovima s područja BPK Goražde radi apliciranja na javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Na sjednici su usvojene i odluke o odobravanju novčanih sredstava za rad udruženja boračkih populacija za februar ove godine te odluke o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privednim društvima "Pauk-Prom" d.o.o. Goražde i ATTP "Centroprevoz" d.o.o. Goražde, po osnovu Ugovora sa BBI bankom o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je potvrdila zaključak Kantonalnog štaba civilne zaštite koji se odnosi na zaduženja nadležnih institucija u vezi dostave aktuelnih podataka o strukturi strateških robnih rezervi za zaštitu i spašavanje na nivou Kantona i općina/gradova. 

S ciljem formiranja Savjeta za robne rezerve, Vlada je zadužila kantonalne ministre da predlože svoje predstavnike u ovaj savjet, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti