Ministarstvo kulture i sporta FBiH 332.000 KM dodijelio projektima od "subjektivnog" značaja

09.06.2022. 13:30 / Izvor: Akta.ba
revizija

Ured za reviziju u institucija u FBiH napravio je reviziju financijskih izvješća Federalnog ministarstva kulture i sporta, koja obuhvaćaju Bilancu stanja na 31. 12. 2021. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvješće o kapitalnim izdacima i financiranju...

Ured za reviziju u institucija u FBiH napravio je reviziju financijskih izvješća Federalnog ministarstva kulture i sporta, koja obuhvaćaju Bilancu stanja na 31. 12. 2021. godine, Račun prihoda i rashoda, Izvješće o kapitalnim izdacima i financiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnje izvješće o izvršenju proračuna za godinu koja se završava na taj dan.

Izvještajem su utvrđene nepravilnosti koje se odnose na raspodjele finansijskih sredstava, učešća u javnim nabavkama ali i kod ne prijavljivanja imovine koju imaju u posjedu.

Prema njihovom mišljenju dio izvještaja dobio je mišljenje s rezervom. Jedan dio se odnosi na to da primljeni transferi i donacije Ministarstva civilnih poslova u iznosu od 37.385 KM nisu iskazani u financijskim izvješćima na poziciji prihoda, dok su razgraničeni prihodi precijenjeni za 148.098 KM, koliko iznosi razlika razgraničenja i stanja na namjenskim podračunima, zbog čega se ne mogu potvrditi stanja ovih pozicija za navedene iznose.

To pokazuje da Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu nisu sačinjena sukladno Pravilniku o financijskom izvješćivanju i godišnjem obračunu proračuna u FBiH.

NIJE IZVRŠEN POPIS IMOVINE

Provedenom revizijom utvrdili su da nije izvršen cjelovit popis imovine, obveza i potraživanja, kako je predviđeno Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH, Uredbom o računovodstvu proračuna u FBiH i Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH.

Iz Ureda su skrenuli pažnju da Ministarstvo ne posjeduje ni dokumentaciju o vlasništvu i posjedu imovine čija je sadašnja vrijednost u Bilanci stanja na 31. 12. 2021. godine iskazana u iznosu od 862.444 KM.

Uz reviziju financijskih izvješća Federalnog ministarstva kulture i sporta za 2021. godinu izvršili su i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima.

Prema njihovom mišljenju realizacija sredstava tekućih transfera u iznosu od 5.085.270 KM, transferi za sport od značaja za FBiH, kulturu od značaja za FBiH, obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa, institucije znanosti i kulture od značaja za BiH i mlade, od čega se na interventna sredstva odnosi 332.000 KM, izvršena je najvećim dijelom bez primjene jasnih i mjerljivih kriterija.

“Revizijom smo utvrdili da za raspodjelu sredstava tekućih transfera nisu doneseni mjerljivi kriteriji, zbog čega se izbor korisnika u najvećoj mjeri zasnivao na subjektivnoj ocjeni članova povjerenstva za bodovanje pristiglih zahtjeva. Vršeno je bodovanje i općih i posebnih kriterija, iako bi propisani opći kriteriji trebali definirati samo uvjete za ostvarenje prava na dodjelu sredstava, dok bi se visina odobrenih sredstava trebala utvrđivati isključivo temeljem ocjenjenih posebnih kriterija. Ne možemo potvrditi niti ispunjenost utvrđenih kriterija kao što su hitnost, nepredviđenost, specifičnost programa, kod realizacije interventnih sredstava u iznosu od 332.000 KM”, navodi se u revizijskom Izvještaju.

Prema Izvještaju transfer za kulturu od značaja za FBiH i Transfer za sport od značaja za FBiH planirani su i realizirani na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti, a odobreni su najvećim dijelom neprofitnim organizacijama.

Sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata u okviru Transfera za sport, kojim se povećava imovina korisnika sredstava, predstavlja kapitalni transfer, a planirano je i iskazano na poziciji tekućih transfera. S obzirom na navedeno, utvrdili su da transferi nisu planirani i realizirani sukladno kontnom planu utvrđenom Pravilnikom o knjigovodstvu proračuna u FBiH.

Navedeno ukazuje da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima, sukladno članku 38. Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2021. godinu.

Također, nije definirana dokumentacija kojom se potvrđuje ispunjenost utvrđenih kriterija. Navedeno ukazuje na to da nije osigurano transparentno i efikasno upravljanje proračunskim sredstvima, sukladno članku 38. Zakona o izvršavanju Proračuna FBiH za 2021. godinu.

NABAVKE MIMO ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Skrenuli su pažnju na to da obračun poreza i doprinosa na isplaćene naknade članovima povjerenstava nije imao tretman prihoda od nesamostalne djelatnosti sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Zakonu o doprinosima zbog mišljenja Federalnog ministarstva financija i ograničenja postojeće aplikacije za obračun plaća i naknada u Trezoru FBiH.

Revizijom su utvrdili da su nabave usluga tiskanja u iznosu od 16.721 KM, vršene temeljem zaključenih izravnih sporazuma.

“S obzirom na ukupnu vrijednost nabave, konstatiramo da procijenjena vrijednost na godišnjoj razini nije adekvatno utvrđena, te da nije primijenjen odgovarajući postupak javne nabave propisan Zakonom o javnim nabavama. 21 S obzirom na navedeno, utvrdili smo da je izvršena nabava usluga u iznosu od najmanje 12.071 KM bez primjene propisanog postupka, što nije sukladno člancima 14. i 15. Zakona o javnim nabavama, kojima je propisana vrsta postupka odabira najpovoljnijeg dobavljača u odnosu na predviđenu vrijednost nabave”, navedeno je u Izvještaju.

Također navode i to da Ministarstvo nije postupalo sukladno članku 75. Zakona o javnim nabavama s obzirom na to da, pored provedenog otvorenog i konkurentskih postupaka, na svojoj Internet-stranici nije objavilo osnovne elemente ugovora za provedene i izravne sporazume.

Mišljenje s rezervom dobili su i zbog raspodjele sredstava od igara na sreću u iznosu od 493.292 KM za projekte „Promoviranje kulture“ i „Promicanje razvoja profesionalnog i amaterskog sporta u cilju povećanja sredstava fonda za nagrađivanje za istaknute sportske rezultate“ koja je izvršena na osnovu posebnih kriterija koji nisu mjerljivi i za koje nije utvrđena dokumentacija kojom bi se potvrdila njihova ispunjenost.

Podsjećamo, ova sredstva prikupljaju se na posebnom namjenskom računu i evidentiraju se u Glavnoj knjizi kao izvršenje proračuna Federalnog ministarstva financija.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti