OPĆINA ILIDŽA

Objavljen javni poziv privrednim subjektima za "Podršku uvođenju certifikata"

05.06.2023. 15:34 / Izvor: Akta.ba
javni poziv

Poticajna sredstva su planirana u Budžetu za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM – ekonomski kod 6145531 "Program aktivne politike i razvoja privrede i turizma".

U cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja, unapređenja poslovnog okruženja, ekonomskog razvoja i konkurentnosti lokalne privrede, Općina Ilidža poziva sve:
- Privredne subjekte sa sjedištem na području općine Ilidža da se prijave na Javni poziv za učešće u mjeri "Podrška uvođenju certifikata".

Poticajna sredstva su planirana u Budžetu za 2023. godinu u iznosu od 30.000,00 KM – ekonomski kod 6145531 "Program aktivne politike i razvoja privrede i turizma".

Općina će privrednim subjektima, koji budu obuhvaćeni ovom mjerom refunditrati troškove za cerificiranje proizvodnih procesa, proizvoda ili usluga u iznosu od 50% sredstva za svaki priloženi certifikat, a maksimalno 2.500,00 (dvije hiljade petstotina) KM sumarno za sve priložene certifikate i to po okončanju procesa certifikacije, koji je realizovan kod akreditovanih agencija za certifikaciju prethodne ili tekuće kalendarske godine.

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela poticajnih sredstava iz Budžeta Općine Ilidža, kroz mjeru "Podrška za uvođenje certifikata".

SVRHA JAVNOG POZIVA

Svrha Javnog poziva je uvođenje sistema i standarda kvaliteta, certificiranje proizvodnih procesa, usluga i proizvoda privrednih subjekata, čime se podstiče konkurentnost subjekata male privrede na domaćem i inostranom tržistu.

PRAVO SUDJELOVNJA

Korisnici mjere "podrška za uvođenje certifikata" mogu biti privredni subjekti sa sjedištem na području općine Ilidža, osnovani u skladu sa važećim propisima na nivou Federacije BiH.

Korisnici mjere podrška za uvođenje certifikata ne mogu biti privredni subjekti koji:
a) redovno ne izmiruju obaveze uplate javnih prihoda, osim u slučaju kad privredni subjekt ima potpisan ugovor sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine i /ili/ Upravom za indirektno oporezivanje o uplati duga na rate te u tom slučaju je privredni subjekt dužan dostaviti potvrdu Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i /ili uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje ili uvjerenje da privredni subjekt vrši uplate po potpisanom ugovoru,
b) imaju neizmerenih obaveza prema Općini Ilidža,
c) obavljaju djelatnost igara na sreću,
d) obavljaju djelatnost proizvodnje i prerade duhanskih proizvoda i alkoholnih pića,
e) obavljaju djelatnost koja ima značajan uticaj na zagađenje ljudske okoline i dokazanu štetnost po zdravlje stanovništva,
f) obavlja djelatnost trgovine na malo oružjem municijom i vojnom opremom.

Pravo na podsticajna sredstva ne mogu ostvariti javna preduzeća koja obavljaju djelatnost od javnog društvenog interesa (energetika, komunikacije, komunalne djelatnosti, upravljanje javnim dobrima i druge djelatnosti od javnog društvenog interesa) u kojem općina, grad, kanton ili Federacija Bosne i Hercegovine ima većinski udio u vlasništvu.

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Privredni subjekti koji žele učestvovati u mjeri podrške uvođenju certifikata, dužni su podnijeti slijedeću dokumentaciju:

a) aplikaciju u roku predviđenom u Javnom pozivu
b) aktualni izvod iz sudskog registra (pravna lica)
i rješenja o registraciji ili osnivanju (fizička lica) kao dokaz da je sjedište firme na području općine Ilidža,
c) uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
d) uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave Javnog poziva (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
e) uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine),
f) uvjerenje o izmirenim obavezama prema Općini Ilidža,
g) ugovor, račun i certifikat akreditovane certifikacijske agencije,
h) izvod ovjeren od strane banke kao dokaz o plaćenim troškovima certifikacije,
i) dokaz da je agencija koja je realizovala uslugu certifikacije akreditovana.

Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom (u originalu ili ovjerene kopije).

Originali ili ovjerene fotokopije, ne mogu biti starije od trideset (30) dana od dana apliciranja.

Mjera se provodi putem stalno otvorenog Javnog poziva, sve do utroška buđetskih sredstava, a najdalje do 30.11.2023. godine

Komisija imenovana u skladu sa članom 25. Pravilnika o korisnicima, uslovima i načinu ostavrivanja podsticaja za razvoj privrede će cijeniti aplikacije za sufinansiranje uvođenja certifikata, shodno redoslijedu dostavljanja pristiglih prijava.

Komisija će zasjedati mjesečno do isteka roka za predaju aplikacija.

NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Obrazac Prijave na Javni poziv podrška za uvođenje certifikata se preuzeti na web stranici Općine Ilidža www.opcinailidza.ba i Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža (info desk), u ulici Butmirska cesta 12.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, na protokol u Centru za pružanje usluga u Općini Ilidža ili putem preporučene pošte na adresu Općina Ilidža, ul.Butmirska cesta broj 12, sa obaveznom naznakom: "Za Javni – Mjera 'podrška za uvođenje certifikata'" - Služba za privredu i lokalno ekonomski razvoj" i "NE OTVARAJ".

Prijave se podnose od dana objavljivanja javnog poziva na web stranici Općine Ilidža do 30.11.2023.godine.

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Dojavi vijest na viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti