transferne cijene

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Regulisanje oblasti transfernih cijena uvod za pojačani inspekcijski nadzor

U FBiH se po pitanju transfernih cijena mnogo kasni u odnosu na svijet i regiju.

09.02.2017. 10:02 / Izvor: Akta.ba

Tema transfernih cijena oblast je koja u BiH sve više postaje segment interesovanja kompanija i poreskih vlasti.

To je naročito izraženo nakon usvojenog novog Zakona o porezu na dobit FBiH i Pravilnika o transfernim cijenama FBiH.

Prateći potrebe malog biznisa i nove zakonske izmjene, Agencija Capitalie je krajem prošle godine kreirala novu uslugu čime opravdava epitet inovativnog lidera na tržištu finansijskih usluga. Tako su transferne ("sumnjive") cijene i vaše poslovanje od sada dio usluga koje nude svojim klijentima.

Nedim Haverić, direktor Capitalie u razgovoru za portal Akta.ba kaže da je riječ o aktuelnoj temi koja ima mnogo pitanja i nedoumica u primjeni novog zakonskog okvira.

"Najčešća pitanja poslovnih subjekata odnose se na obezbjeđivanje formalnih uslova i potrebne dokumentacije (definisanja povezanih lica, dokazivanje isporuke ili obavljanja usluge, obavezama obezbjeđivanja i dostavljanja dokumentacije itd), a naročito su zainteresirani za mišljenje i viđenje Porezne uprave", kaže on za portal Akta.ba.

Napominje da se u FBiH po pitanju transfernih cijena mnogo kasni u odnosu na svijet i regiju, ali je u prošloj godini znatno unaprijeđena i detaljnije regulisana zakonska regulativa. Smatra se da je sveobuhvatnije i detaljnije regulisanje ove oblasti ustvari uvod za pojačani inspekcijski nadzor ove porezne oblasti.

Budući da je BiH nova u izradi i primjeni regulative iz ove oblasti važno je dodatno iskoristiti iskustva zemalja iz susjedstva, kako bi se mogli očekivati neke ozbiljniji porezni rezultati na ovom planu, smatra naš sagovornik.

"Do nas je koliko ćemo u tome uspjeti. Problemi su slični u svim zemljama i tiču se nejasnoća prilikom definisanja povezanih lica, dokumentacije koja se obavezno podnosi, komplikovanog i skupog procesa izrade Studije o transfernim cijenama itd. Za početak je važno pravovremeno i adekvatno pripremiti dokumentaciju i izvještaj o transfernim cijenama, kako bi se izbjegle kazne i teret dokazivanja prenijeo na porezne organe. U velikoj mjeri primjena će zavisiti i od sposobnosti Porezne uprave u obezbjeđivanju uslova i nadzora nad provođenjem zakona", ističe on.

POJAM TRASFERNIH CIJENA

Dakle, transfernom cijenom se smatraju "sumnjive cijene“ koje nastaju u transakcijama između povezanih lica motivirane plaćanjem manjeg poreza na dobit. Ove transakcije se mogu dešavati unutar jedne porezne jurisdikcije, ali je češći slučaj prenošenja poslovne aktivnosti iz zemlje sa višim poreznim opterećenjem u zemlju sa nižom poreznom stopom.

Povezanim licima se smatraju lica (fizička i pravna) koja su sa posmatranom firmom vezani porodičnom ili vlasničkom vezom ili imaju mogućnost kontrole nad poslovanjem.

"Da ne bude zabune, niti jedan zakonodavac ne ograničava pravo svojim obveznicima da formiraju cijene kakve žele, ali ih obavezuje da poresku osnovicu usklade za eventualne efekte nastale kao posljedica primjene netržišnih elemenata u međusobnom poslovanju, ukoliko su isti rezultat određene povezanosti, a ne stanja na tržištu", kaže Haverić.

Svjedoci smo velikih sudskih sporova multinacionalnih kompanija (Google, Amazon, Starbucks,...), a zbog poslovanja sa povezanim licima širom svijeta.

Važno je naglasiti da bez obzira da li posluju u više poreskih jurisdikcija ili ne, sva pravna lica koja imaju transakcije sa povezanim licima, u zemlji ili inostranstvu, moraju posjedovati evidencije, dokumente i izvještaje kao dokaze da je cijena utvrđena na tržišnim osnovama.

U cilju boljeg razumijevanja transfernih cijena naveo nam je jedan primjer na koji način su bile oporezovane transakcije između povezanih lica.

"Čest je slučaj da ino majka kompanija fakturiše određene menadžment usluge ili marketinške usluge kćerci kompaniji u FBiH. Na taj način troškovi kćerke firme se povećavaju i smanjuje dobit. U slučaju da kćerka firma ne pripremi dokumentaciju i Izvještaj o transfernim cijenama u kojem dokazuje stvarno obavljanje usluge, osobe, vrijeme i način izvršenja usluge, pojasni funcije i rizike pojedinih članica grupacije, opravdanost prenosa funkcija na majku kompaniju i na kraju tržišnih uslova i cijene za izvršenu uslugu rizikuje da bude kažnjena u skladu sa kaznenim odredbama zakona te da bude prisiljena korigirati poreznu osnovicu i platiti zateznu kamatu", pojašnjava on.

KAZNE ZA PREKRŠAJE

Inače, ukoliko želimo sagledati porezni aspekt transfernih cijena propisa o porezu na dobit u FBiH potrebno je analizirati najnovije zakonske promjene i to Zakon o porezu na dobit FBiH („Službene novine FBiH“, br. 15/16 od 26.02.2016. godine) i Pravilnik o transfernim cijenama („Službene novine FBiH“, br. 67/16 od 26.08.2016. godine) koji detaljnije obrađuju ovu materiju.

Na pitanje koje su to metode kojima bi se testiralo jesu li poslovne transakcije ugovorene po tržišnim cijenama i uvjetima, Haverić navodi da je Novim Zakonom o porezu na dobit FBiH predviđeno pet uobičajenih OECD metoda (OECD – Organizacija za međunarodnu ekonomsku saradnju i razvoj), pa čak i šesta ukoliko se niti jedna od ovih pet ne može primjeniti.

"Najprikladnijim metodama smatraju se metoda usporedivih nekontrolisanih cijena, metoda cijene koštanja uvećana za uobičajenu zaradu i metoda preprodajne cijene, a alternativnim se smatraju metoda podjele dobiti i metoda transakcijske neto marže. Treba reći da se na ovaj način uskladila regulativa FBiH sa međunarodnim Smjernicama ali i sa zakonima RS i BD", kaže on.

Ističe da Novi Zakon o porezu na dobit posvećuje više pažnje i detaljnije razrađuje ovu oblast.

Drugačije se definišu povezana lica nego ranije, stari zakon je ograničavao primjenu svega dvije metode utvrđivanja transfernih cijena dok novi predviđa pet uobičajeih OECD metoda.

Također, novi Zakon o porezu na dobit predviđa posjedovanje dokumentacije i izvještaja o transfernim cijenama u trenutku podnošenja porezne prijave.

Razrada problematike transfernih cijena desila se i donošenjem Pravilnika o transfernim cijenama koji detaljnije uređuje primjenu pojedinih metoda, načina utvrđivanja transfernih cijena i postupak dokazivanja.

Zakon definiše i da se transakcije koje se obavljaju između povezanih lica moraju iskazati po principu „van dohvata ruke“. To znači da cijena transakcije koja je nastala unutar povezane grupe pravnih lica mora biti ista kao i cijena nastala u transakciji sa bilo kojim drugim poslovnim subjektom.

"Cijene u odnosima između povezanih osoba mogu biti kontrolisane tj. postoji mogućnost prenošenja dobiti ili gubitka iz jednog u drugo pravno lice. Navedeni princip znači eliminaciju uticaja kontrole nad transakcijama i usklađivanje istih sa tržišnim cijenama", objašnjava Haverić.

Napomenimo i da to Novi Zakon o porezu na dobit ima nekoliko značajnih novina koje se odnose na preciziranje odredaba oko transfernih cijena, te uvođenje određenih kaznenih odredaba za prekršaje u tom kontekstu.

Konkretno, radi se o Članu 58. Zakona o porezu na dobit u FBiH kojim su predviđene kazne u slučaju nepoštivanja odredbi Zakona: od 3.000KM do 100.000 KM za pravno lice, a za odgovorno lice u iznosu od 2.500 KM do 10.000 KM.

"Novčane kazne povećavaju se za 50% u slučajevima kada je porezni obveznik počinio ponovni drugi ili više puta prekršaj", dodaje naš sagovornik.

AMADEUS BAZA​​

Važnan alat za uporedivu (banchmark) analizu je Amadeus baza podataka koja sadrži bazu od 21 miliona kompanija iz Europe i posjeduje posebne alate pretrage i filtriranja.

Koriste je porezni savjetnici za utvrđivanje i izradu studija o transfernim cijenama. U Evropi je čest slučaj upotrebe ovog softvera od strane poreznih uprava. Na jednostavan način je moguće eliminisati kompanije koje ne ispunjavaju zahtjevane kriterije uporedivosti. Za izradu Studije ili Izvještaja o transfernim cijenama važno je obezbjediti kvalitetne podatke naročito za uporedivu benchmark analizu.

Od pripeme i kvaliteta podataka koji se koriste za izradu Izvjaštaja zavisi i ocjena poreznih inspektora vezana za analizu tržišnih uslova transakcija i nepristrastnosti u određivanju cijena.

S.B.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti