Nova web platforma eKonsultacije paziti će šta radi NVO

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Nova web platforma eKonsultacije paziti će šta radi NVO

15.12.2018. 11:38 / Izvor: Akta.ba

Ministarstvo pravde BiH u prethodne tri godine uložilo je znatne napore kako bi unaprijedio sistem transparentnosti, saradnje i otvorenosti prema građanima i organizacijama civilnog društva. Kruna tih napora su web portali „eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH“, „Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH“,  i eKonsultacije, koje su razvijene uz ekspertnu podršku projekta "Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom“ (CBGI) finasiranog od strane EU.

Na prezentaciji projekta ministar pravde BiH Josip Grubeša pojasnio je da je u BiH moguće registrovati udruženje ili fondaciju kod 18 različitih institucija i da tri osobe mogu registrovati jedno te isto na 18 različitih adresa, zbog čega je BiH bila na sivoj listi MONEYWALL-a za pranje novca i financiranja terorizma.

"To je davalo prostora za različite zloupotrebe kroz nevladine organizacije i ovakav registar će maksimalno smanjiti moguće zloupotrebe u radu nevladinog sektora", istakao je Grubeša.

Nadležna tijela vlasti imat će sada bolju kontrolu nad radom udruženja, fondacija i drugih neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o dodjeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava za financiranje različitih programa i projekata ovih organizacija, kao i postupanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.,

Šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambasador Lars-Gunnar Wigemark rekao je da platforma za konsultacije javnog i nevladinog sektora sadrži i dva registra nevladinih organizacija, koji će biti korisni za sve uključene. Dodao je da bi upotreba moderne tehnologije za komunikaciju i konsultacije trebala unaprijediti položaj nevladinog sektora, iz kojeg trenutno tvrde da nisu dovoljno zastupljeni kod kreiranja politika.

Predstavljena je i ažurirana web platforma eKonsultacije kojom se omogućava potpuno i pravovremeno informiranje i konsultiranje građana i predstavnika organizacija civilnog društva putem interneta, o procesu donošenja određenih pravnih akata, te osigurava pouzdan komunikacijski kanal za njihovo učešće u kreiranju javnih politika.

Izražena je nada da će predstavnici vlasti u Federaciji BiH i Republike Srpske prepoznati vrijednost web platformi, te se uključiti u dijalog sa građanima i predstavnicima civilnog društva. 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti