Nepredviđeni radovi na investicioncionom održavanju zgrade u vlasništvu Općine Novo Sarajevo

Datum objave: 21.01.2016. 08:53 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

935-4-3-13-5-11/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba SEAD-ABDURRAHMAN KALABIĆ
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje nepredviđenih radova na investicioncionom održavanju zgrade u vlasništvu Općine Novo Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje nepredviđenih radova na investicioncionom održavanju zgrade u vlasništvu Općine Novo Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dato u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

zgrada Općine Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana zaključivanja ugovora

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 1.a. Da li je ovom pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci prethodio konkurs za izradu idejnog
rješenja?

Ne

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 KOLINVEST d.o.o. Sarajevo 4200226040009 Novo Sarajevo Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

5715,18

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

15.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5715,18

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5715,18

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS C2


a) Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član 24. Stav (1) Tačka a)

b) Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Dodatni radovi nisu uključeni u prvobitno zaključeni ugovor i kao takvi nemogu se tehnički odvojiti od osnovnog ugovora
bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Takav ugovor se može zaključiti sa dobavljačem kojem je dodijeljen osnovni
ugovor.

c) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

1

d) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

"KOLINVEST" d.o.o. Sarajevo

 

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-4-3-13-5-11-16.pdf
PODIJELI: