Oprema za kantonalni operativni centar

Datum objave: 20.01.2016. 10:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA

475-1-1-16-5-3/16Broj obavještenja o nabavci 475-1-1-16-3-17/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON SREDIŠNJA BOSNA-SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Amir Škandro
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-091
Faks (030) 518-091
Elektronska pošta slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za

Više lotova

II 2.b-1. Redni brojevi lotova za koje se dodjeljuje ugovor

1, 2, 3

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme za potrebe Kantonalne uprave za civilnu zaštitu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za službu za zaštitu i spašavanje od požara, službu zaštitu i spašavanje s visina i oprema za Kantonalni
operativni centar65700

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i odbrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35111400-9 Protupožarna oprema
  35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4. Da li je korištena e-aukcija?

Ne

III 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka vatrogasne opreme za službu za zaštitu i spašavanje od požara

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35111000-5 Vatrogasna oprema

II Ukupna količina ili obim ugovora

40.300

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40300,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu Travnik

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FINANC d.o.o. 4227140660000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

32330,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

32330,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

32330,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

36610,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za službu za zaštitu i spašavnje s visina

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

22.400,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22400,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FINANC d.o.o. 4227140660000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

20180,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

20180,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

2

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

2

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

20180,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

28466,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne


ANEKS D


Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka opreme

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka opreme za kantonalni operativni centar

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije

II Ukupna količina ili obim ugovora

3.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do izvršenja isporuke

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

III Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 rok isporuke 10,00 %
2 rok plaćanja 10,00 %
3 Cijena 80,00 %

IV ODJELJAK IV: DODJELA UGOVORA


IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača


Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 FINANC d.o.o. 4227140660000 Mostar Bosna i Hercegovina


IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazma bez PDV-a u KM

2292,00

IV 2.b. Godišnja vrijednost bez PDV-a u KM

2292,00

IV 2.c. Datum zaključenja ugovora/okvirnog sporazuma

18.1.2016.

IV 2.d. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2292,00

IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2292,00

IV 2.h. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 4. Informacije o podugovaranjima

IV 4.a. Ugovor će se vjerovatno podugovarati?

Ne

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora?

Ne

V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU?

Ne

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-16-5-3-16.pdf
PODIJELI: