Ostale usluge, prevozne karte

Datum objave: 14.01.2016. 13:22 / Izvor: Akta.ba, 14.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

15 19

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

783,00

 

 

25.6.2015.

 

15 28

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

194,87

 

 

26.6.2015.

 

15 29

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

1617,94

 

 

26.6.2015.

 

15 53

98390000-3 Ostale usluge

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

881,20

 

 

30.6.2015.

 

17 20

34980000-0 Prevozne karte

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

125,64

 

 

30.7.2015.

 

17 21

34980000-0 Prevozne karte

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

669,23

 

 

30.7.2015.

 

17 21

34980000-0 Prevozne karte

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

669,23

 

 

30.7.2015.

 

17 32

34980000-0 Prevozne karte

Direktni sporazum

DD "Gradski i prigradski saobraćaj" Tuzla

699,15

 

 

30.7.2015.

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: