Razni rezervni dijelovi

Datum objave: 15.01.2016. 16:11 / Izvor: Akta.ba, 15.01.2016.

R.b.

 

Opis i Oznaka po JRJN

Vrsta

postupka i

broj

obavještenj

a o dodjeli

ugovora sa

Portala

javnih

nabavki

Podaci o

dobavljaču/

dobavljačima u

okvirnom

sporazumu

(Naziv, ID

broj, mjesto)

 

Osnovni elementi

ugovora/okvirnog

sporazuma

(Vrijednost, period

trajanja/rok

izvršenja, rok

plaćanja, garantni

period,...)

 

Opis izmjene osnovnih

elemenata ugovora i

datum izmjene

Ostatak vrijednosti

ugovora nakon

učinjene

izmjene/ostatak

vrijednosti okvirnog

sporazuma

 

Datum

zaključenja

ugovora/

okvirnog

sporazuma

 

Datum

potpune

realizacije

ugovora/

okvirnog

sporazuma

i ukupna

utrošena

vrijednost

 

18

37

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

183,06

 

 

19.8.2015.

 

15

76

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

23,93

 

 

1.7.2015.

 

16 21

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

20,51

 

 

13.7.2015.

 

16 34

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

143,59

 

 

20.7.2015.

 

17 33

34913000-0 Razni rezervni dijelovi

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

70,09

 

 

30.7.2015.

 

18 09

24910000-6 Ljepila

Direktni sporazum

CLKINTERPROME T d.o.o. za unutrašnju i spoljnu trgovinu

71,60

 

 

13.8.2015.

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: