Usluge obaveznog i kasko osiguranja, kao i ostalih uzgrednih troškova registracije automobila

Datum objave: 16.03.2021. 08:15 / Izvor: Akta.ba, 15.03.2021.

Na  osnovu  člana  75.  stav  (2)  Zakona  o  javnim  nabavkama  Bosne  i  Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) Društvo za upravljanje PREF-om a.d. Banja Luka objavljuje

 

OBAVJEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

ZA DIREKTNI POSTUPAK

 

Naziv naručioca robe:Društvo za upravljanje PREF-om a.d. Banja Luka

Adresa naručioca robe:Bana Milosavljevića 8 B. Luka

Internet stranica naručioca robe:http://www.pref.rs.ba/

Opis predmeta javne nabavke:usluga  obaveznog  i  kakso  osiguranja,  kao  i  ostalih uzgrednih troškova registracije automobila u vlasništvu Društva

Oznaka iz JRJN:66514110-0

Podjela na LOT-ove:Predmet nabavke nije podijeljen na LOT-ove

Kriterijum za dodjelu ugovora:najniža cijena

Broj primljenih ponuda:5

Datum donošenja odluke o dodjeli ugovora:03.03.2021. godine

Datum zaključenja ugovora:04.03.2021. godine

Ugovorena vrijednost:1.296,06KM sa PDV-om

Osnovni podaci o dobavljaču:Wiener osiguranje a.d.Banja Luka, JIB 4400590750002

Rok i mjesto isporuke robe:odmah, na adresu ugovornog organa

Period važenja ugovora:godinu dana.

 

Banja Luka, 08.03.2021. godine

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: