Usluge popravke energetskih transformatora

Datum objave: 20.01.2016. / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

1179-1-2-277-9-21/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli ugovora 1179-1-2-277-5-109/15

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP KOMUNALNO BRČKO DOO
IDB/JIB 4600244130005
Kontakt osoba Zaim Kurtović
Adresa Tina Ujevića br.66
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-349
Faks (049) 216-349
Elektronska pošta adnan.zaimovic@komunalno.ba
Internet adresa www.komunalno.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Usluga popravke energetskih transformatora

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Elektroremont d.d. Banovići 4209147690003 Banovići Bosna i Hercegovina


IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

30.10.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 11613,00 2.11.2015. Elektroremont d.d. Banovići
2 5896,00 23.12.2015. Elektroremont d.d. Banovići

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1179-1-2-277-9-21-16.pdf
PODIJELI: