Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe

Datum objave: 15.01.2016. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2016.

GODIŠNJE OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA ZA OKVIRNI
SPORAZUM

992-1-2-37-9-1/16Broj(evi) obavještenja o dodjeli 992-1-2-37-5-11/15
ugovora

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOTOR - VAROŠ
IDB/JIB 4401128550002
Kontakt osoba BRANKICA RADULOVIĆ
Adresa Cara Dušana bb
Poštanski broj 78220 Kotor Varoš (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 784-230
Faks (051) 783-602
Elektronska pošta opstinakv@gmail.com
Internet adresa www.opstinakotorvaros.org

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Nivo Opštinski nivo (RS),Kotor Baroš

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega


ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine kotor varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a Kotor Varoš

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine kotor varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a
Kotor Varoš

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

23730,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 446,25 25.11.2015. PETROVIC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine kotor varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a Vagani i MZ-a Zabrđe

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine kotor varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a
Vagani i MZ-a Zabrđe

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24045,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1237,50 25.11.2015. PETROVIC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine Mz-a Maslovare i MZ-a
Donje Liplje

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine,Mz-a
Maslovare i MZ-a Donje Liplje

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 Brio d.o.o 4401123160001 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27867,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 2352,50 25.11.2015. Brio d.o.o


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine,MZ-a Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine,MZ-a
Šiprage

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13125,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 300,00 25.11.2015. PETROVIC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine, MZ-a Kruševo Brdo i MZ-a
Šiprage

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš za sezonu 2015/2016 godine,MZ
Kruševo Brdo i MZ-a Šiprage

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

18112,50

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 1608,75 25.11.2015. PETROVIC D.O.O.


ANEKS D1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš , za sezonu 2015/2016 . godinu, održavanje puta :
Đukarići – Miljanovića Ograde

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke je Zimsko održavanje puteva na području opštine Kotor Varoš , za sezonu 2015/2016 . godinu,
održavanje puta : Đukarići – Miljanovića Ograde

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u oblasti otpadnih voda, otpada, čišćenja i
životne sredine
Dodatni predmet(i) 90620000-9 Usluge čišćenja snijega

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač

 

 

 

 

R.Br. Naziv IDB/JIB Općina/Grad Država
1 PETROVIC D.O.O. 4401118750003 Kotor Baroš Bosna i Hercegovina


IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2520,00

IV 2.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24.11.2015. - 15.3.2016.

IV 2.c. Datum zaključenja okvirnog sporazuma

24.11.2015.

 

 

 

 

R.Br. Vrijednost ugovora Datum zaključenja Naziv ponuđača/Grupe ponuđača
1 360,00 25.11.2015. PETROVIC D.O.O.

 

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
992-1-2-37-9-1-16.pdf
PODIJELI: