al
Institut GIT: Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda

Građevina

Institut GIT: Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda

02.09.2019 09:24:52 / Izvor: Akta.ba

Institut GIT ima Tijelo za certificiranje građevinskih proizvoda. Tijelo za certificiranje ima certifikat od Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine, kojim mu je priznato da je kompetentno i pouzdano za obavljanje aktivnosti certificiranja građevinskih proizvoda prema evropskom standardu BAS EN ISO/IEC 17065.

Sistem certificiranja Tijela za certificiranje Instituta GIT obuhvata:

  • certificiranje proizvoda
  • kroz ispitivanje partije:
  • cementa
  • frakcionisanog kamenog agregata za beton i asfalt

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje građevinskih proizvoda Instituta GIT je da na način kojim će ispuniti zahtjeve međunarodnog standarda BAS EN ISO/IEC 17065, kao i relevantne naredbe i standarde struke zadovolji potrebe i očekivanje kupaca u oblasti certificiranja građevinskih materijala. Tijelo za certificiranje Instituta GIT svoje usluge stavlja na raspolaganje svim podnosiocima zahtjeva čije djelatnosti spadaju u njegov djelokrug certificiranja

Izjava o politici kvaliteta u Tijelu za certificiranje građevinskih proizvoda   

Politika kvaliteta Tijela za certificiranje je sadržana u politici kvaliteta Instituta GIT, a njena osnovna opredjeljenja su:

Pružanje kvalitetnih usluga certificiranja proizvoda koje u potpunosti zadovoljavaju zahtjev naručilaca, zahtjeve standarda specificiranih u okviru svake procedure za ispitivanje proizvoda i standarda BAS EN ISO/IEC 17065.   

Tijelo za certificiranje će kao treća strana vrednovati usklađenost proizvoda isključivo prema zahtjevima određenog sistema certificiranja. Tijelo za certificiranje ima specificirane sve standarde, naredbe i ostale relevantne  zahtjeve za uzorkovanje, ispitivanje i vrednovanje, a koji čine sastavni dio primjenjenog sistema certificiranja. Poslove ispitivanja povjerilo je (podugovorilo) sa akreditovanom Laboratorijom Instituta GIT. O tome su sačinjeni sporazumi koji obuhvataju prava i obaveze, uključujući i povjerljivost.

Politika i procedure prema kojima Tijelo za certificiranje radi i njima upravlja nisu diskriminacione i provode se na nediskriminacioni način. Procedure ne sadrže zahtjeve koji bi sprečavali ili ograničavali pristup podnosiocima zahtjeva, osim onih zahtjeva utvrđenih u standardu BAS EN ISO/IEC 17065 i    odgovarajućim standardima za ispitivanje konkretnih građevinskih materijala i konstrukcija.

Tijelo za certificiranje ograničava svoje zahtjeve, vrednovanje i odluku o certificiranju na pitanja koja se odnose isključivo na preuzeto područje certificiranja.

Tijelo za certificiranje je povjerljivo, objektivno i nepristrasno, odgovorno za odluke koje se odnose na odobravanje, održavanje, proširivanje i suspenziju i opoziv certificiranja. Tijelo za certificiranje ima procedure za rješavanje prigovora i žalbi koji potiču od dobavljača ili drugih strana o postupanju sa    certificiranjem. Tijelo za certificiranje ne daje savjete i ne pruža  konsultantske usluge podnosiocima zahtjeva za certificiranje, kao što su načini rješavanja pitanja koja predstavljaju prepreke za zahtijevano certificiranje.

Permanentno i sistematski radimo na unapređivanju kvaliteta naših usluga kroz staln osposobljavanje i edukaciju osoblja koje radi na vrednovanju proizvoda i donošenju odluka o certificiranju.

Ovdje možete skinuti obrazce i procedure možete skinuti OVDJE.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Građevina