al
Oporaba otpadne plastike Cremico programom firme GRIZELJ

Ekologija

Oporaba otpadne plastike Cremico programom firme GRIZELJ

18.07.2019 09:42:24 / Izvor: Akta.ba

Globalno gledajući, plastika spada u one dijelove otpada koji se uz papir, karton i staklo najlakše mogu odvojeno sakupljati na izvoru ili se pak, mogu izdvojiti posebnim tehnologijama iz mješovitog otpada.

Problem je taj što se samo dio plastike može ekonomski prihvatljivo ponovno materijalno iskoristiti.

Posebno u manje razvijenim sredinama ne postoje tvrtke koje bi mogle iskoristiti otpadnu plastiku kao korisni materijal, tačnije kao sekundarnu sirovinu.

"Sva jednokratno korištena plastika koja se ne može reciklirati postoji rješenje da se u Cremico postrojenju može  ekološki, energetski i ekonomski  oporabiti  u energiju s ciljem zaštite prirode i okoliša sa korktnom emisijom polutanata", komentira Tomislav Grizelj.

Naj veći problem PVC ambalaže je sadržaj za koji je korištena, tako da od sokova do motrnih ulja kojima je kontaminirana i više nije upotrebljiva za recikliranje.

Cremico modularne tehnike kao program namjenjen je za oporabu selektirane PVC ambalaža kao alternativno, obnovljivi i održivi energent koji se konvertira u toplinsku i rashladnu energiju.

Modularne tehnike koje su primijenjene u programu Cremico omogućavaju  diverzifikaciju i nadogradnju  ili zamjenu pojedinih modula radi poboljšanja performansi  i racionalizacije  s ciljem zadovoljenja novih procesno - tehnoloških zahtijeva  koje vremnom mogu zahtijevajti  nove direktive, norme, lokalno zakonodavstvo.

Odlaganje netretiranog otpada je prošlost, budućnost je oporaba selektiranog otpada: ekološki, energetski  i ekonomski  sa nula otpada i korektom emisijom - Low Carbon što nudi Cremico program.

Kako bi ekološki bili prepoznatljivi i prihvatljivi  slobodni smo Vas upozoriti na dva izraza o postupanju sa "otpadom";  Spaljivanje - uništavanje i Sagorijevanje  - iskorištavanje (eng. Incineration).

Postoji  mogućnost da se kod ugovaranja i izrade Layout  naruči ložišta  u Cremico postrojenju  koja mogu prihvatit  povećana koncentracija vode – vlage do 75 %  u  materiji koja se treba energetski oporabiti.  

Povećana koncentracija  vlage prisutne u sadržaju materije termički se tretira  primjenom  disocijacije vode - vlage  inženjering sistemom u procesnim tehnološkim tehnikama Autentične Visoke Autorizirane - Tehnologije ꓥVꓥ - Tech koje su razvijene u firmi GRIZELJ. Svaka otpadna materija sa i bez sadržaja, djelimično sa sadržajem  ili pak sa prehrambenim sadržajem  može se obavljati u istom namjenskom postrojenju uz tri različita vremenska termina  i  termička tretmana,  postavljena recepta u PLC procesno tehnološkom režimu rada.   

Ova opcija je neznatno skuplji termički tretman jer postrojenje radi u specijalnom režimu rada, kada je  temperatura u kontinuitetu u primarnoj komori incineratoru  >1000 °C, a u  sekundarnoj komori  ko- incineratoru  u kontinuitetu >1150 °C sa retencijom dužom od 2“, (reduciran ukupni kapacitet postrojenja za 25 %  i povećanu potrošnju energenta za <20 %).

"Korektna disocijacija vode - vlage koja prati PVC ambalažu je novost u postupanju sa selektivnim "otpadom" koji smo razvili i testirali kroz Know how u demo laboratorijsom postrojenju firme GRIZELJ, gdje možemo osigurati korektnu emisiju polutanata uz viskok stupanj energijske oporabe", pojašnjava Tomislav Grizelj.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Ekologija