(aukcija) Izvođenje radova za sanaciju objekta za iznamljivanje i održavanje bicikala

Datum objave: 17.02.2021. 08:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

780-7-3-4-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ GRADA PRIJEDORA PREDA-PD
IDB/JIB 4402665000007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Bojana Babić
Adresa Aleja kozarskog odreda b.b.
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 241-601
Faks (052) 241-601
Elektronska pošta office@preda.rs.ba
Internet adresa www.preda.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova za sanaciju objekta za iznamljivanje i održavanje bicikala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova za sanaciju objekta za iznajmljivanje i održavanje bicikala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45400000-1 Završni građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisana u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10045,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora "PREDA-PD", Aleja
kozarskog odreda bb, II sprat, sala br.21
Datum i vrijeme 1.3.2021. 11:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Bojana Babić
Adresa Aleja kozarskog odreda b.b., II sprat, kancelarija br. 35
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 240-411
Faks (052) 241-601
Elektronska pošta office@preda.rs.ba
Internet adresa www.preda.rs.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Sanja Karanović
Adresa Aleja kozarskog odreda b.b.
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 241-601
Faks (052) 241-601
Elektronska pošta office@preda.rs.ba
Internet adresa www.preda.rs.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
780-7-3-4-3-2/21
PODIJELI: