(aukcija) Nabavka grafičkih usluga za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske - rezervisani ugovori

Datum objave: 21.01.2020. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.01.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-7-2-15-3-11/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-950
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka grafičkih usluga za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske - rezervisani
ugovori

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka grafičkih usluga za potrebe svih organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
Republike Srpske, koje podrazumijevaju štampanje hromokartonskih fascikli u zelenoj i roze boji, bijelih
hromokartonskih fascikli sa tri preklopa i natron koverti, sukcesivno po potrebi Fonda.
Predmetni postupak nabavke provodi se u skladu sa članaom 9. Zakona o javnim nabavkama, članom 51. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida („Službeni glasnik Republike Srpske“
broj 37/12 i 82/15) i Zaključkom Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2/535/12 od 14.06.2012. godine.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22900000-9 Razni štampani materijal


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- Filijala Banja Luka, Ul. Zdrave Korde br.10, 78000 Banja Luka,
- Filijala Prijedor, Ul. Vožda Karađorđa br. 2, 79101 Prijedor,
- Filijala Doboj, Ul. Nikole Pašića br. 22, 74000 Doboj,
- Filijala Bijeljina, Ul. NJegoševa 28A, 76300 Bijeljina,
- Filijala Istočno Sarajevo, Ul. Nikole Tesle br. 12, 71420 Pale,
- Filijala Trebinje, Ul. Vuka Karadžića br. 15, 89101 Trebinje,
- Centralna služba, Ul. NJegoševa 28A, 76300 Bijeljina.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Da.
Ugovor rezervisan samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
više od 50% lica s invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima.

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.1.2020. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.1.2020. 12:30:00
Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, Ul.
NJegoševa br. 28A, 76300 Bijeljina, I sprat, kancelarija br. 29.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se kroz informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki i ista se
može preuzeti isključivo sa ovog portala (www.ejn.gov.ba).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic.kikic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Maja Pavlović Kikić
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta maja.pavlovic.kikic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
312-7-2-15-3-11/20
PODIJELI: