(aukcija) Nabavka informatičke opreme

Datum objave: 11.02.2021. 09:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

878-7-1-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE KSB/SBK TRAVNIK
IDB/JIB 4236131660004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nela Kovač
Adresa Hadži Ali-bega Hasanpašića bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-764
Faks (030) 511-090
Elektronička pošta info@szzksbsbk.com.ba
Internet adresa szzksbsbk.com.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava informatičke opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava informatičke opreme

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Računalna oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Nema

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 19.02.2021. 13:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Hadži Ali bega Hasanpašića bb, Uredi Službe za zapošljavanje KSB
Datum i vrijeme 19.02.2021. 13:10


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nela Kovač
Adresa Hadži Ali-bega Hasanpašića bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 501-843
Faks (030) 511-090
Elektronička pošta n.kovac@szzksbsbk.com.ba
Internet adresa szzksbsbk.com.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
878-7-1-2-3-2/21
PODIJELI: