(aukcija) Nabavka licenci za antivirus program NOD32, Zebra BI, TeamViewer i Photoshop za korisnike ZZO HNŽ/K

Datum objave: 15.01.2020. 15:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.01.2020.OBAVIJEST O NABAVI

495-7-1-8-3-5/20ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE/KANTONA
IDB/JIB 4227175700004
Kontakt osoba Anita Musa
Adresa Dubrovačka bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 355-265
Faks (036) 355-251
Elektronička pošta anita.musa@zzo.ba
Internet adresa www.zzo.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava licenci za antivirus program NOD32, Zebra BI, TeamViewer i Photoshop za korisnike ZZO HNŽ/K

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava licenci za antivirus program NOD32, Zebra BI, TeamViewer i Photoshop za korisnike ZZO HNŽ/K

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sustavi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ponuditelj se obvezuje isporučiti licence u roku od 15 dana od dana stupanja ugovora na snagu.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

20.1.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.1.2020. 09:50:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.1.2020. 10:00:00
Adresa i mjesto Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K, Duborvačka bb, Mostar

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
495-7-1-8-3-5/20
PODIJELI: