(aukcija) Nabavka opreme i server računala, ugradnja opreme za potrebe prebacivanja veza između CUP Mostar i HE Sliv Neretve na Industrial Ethernet

Datum objave: 24.02.2021. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

799-1-1-111-3-181/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JP ELEKTROPRIVREDA HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227248350007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Marija Zeljko
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-804
Faks (036) 335-804
Elektronička pošta sektor.nabave@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorsko ugovorno tijelo iz članka 5. ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava opreme i server računala, ugradnja opreme za potrebe prebacivanja veza između CUP Mostar i HE Sliv Neretve na
Industrial Ethernet

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava opreme i server računala, ugradnja opreme za potrebe prebacivanja veza između CUP Mostar i HE Sliv Neretve na
Industrial Ethernet

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32570000-9 Komunikacijska oprema
Dodatni predmet(i) 51300000-5 Usluge instaliranja komunikacijske opreme
  42961200-2 Sustav Scada ili istovrijedan


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

449800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar – Proizvodnja električne energije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

36 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelji moraju biti registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove javne nabave, odnosno za trgovinu i promet
predmetne robe.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da Ponuditelj u zadnjih 6 (šest) mjeseci ili od datuma registracije, odnosno od početka poslovanja, ako je Ponuditelj
registriran odnosno počeo s radom prije manje od 6 (šest) mjeseci, nije bio blokiran kod banaka ili drugih financijskih
institucija;

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljne informacije definirane u tenderskoj dokumentaciji, objavljenoj na portalu elektronskih nabava AJN,
www.ejn.gov.ba

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 22.03.2021. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP ELEKTROPRIVREDA HZ HB d.d. Mostar, Kralja Petra Krešimira IV broj 6-A, 88
000 Mostar
Datum i vrijeme 22.03.2021. 12:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti isključivo putem portala e-nabava, www.ejn.gov.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Marija Zeljko
Adresa Ulica kralja Petra Krešimira IV broj 6-A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 335-862
Faks (036) 335-863
Elektronička pošta marija.zeljko@ephzhb.ba
Internet adresa www.ephzhb.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
799-1-1-111-3-181/21
PODIJELI: