(aukcija) Nabavka rezervnih dijelova za potrebe pogona Dopreme uglja

Datum objave: 16.03.2021. 07:49 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

825-7-1-84-3-201/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
IDB/JIB 4401387900003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stefan Savić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 472-413
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Konkurentski zahtjev br. 20/21 Nabavka rezervnih dijelova za potrebe pogona Dopreme uglja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za potrebe pogona Dopreme uglja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34000000-7 Oprema i pomoćni proizvodi u prevozu
Dodatni predmet(i) 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Vlastita sredstva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Original ili ovjerena fotokopija aktuelnog izvoda iz sudskog registra za ponuđače iz BiH ili drugi ekvivalent
dokument za ponuđače izvan BiH shodno zakonskim propisima zemlje u kojoj je ponuđač registrovan.
Ovim Aktom mora biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet nabavke.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno razrađeno u tenderskom dokumentu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Gacko, Gračanica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko A.D. Gacko
Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u opravdanim slučajevima definisanim u članu 69.
ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.
Tenderska dokumentacija se može preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Stefan Savić
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 475-262
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta tenderi@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.com

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Radivoje Grahovac
Adresa Gračanica bb
Poštanski broj 89240 Gacko (sp bl)
Opština/Grad Gacko
Telefon (059) 475-244
Faks (059) 472-085
Elektronska pošta radivoje.grahovac@ritegacko.com
Internet adresa www.ritegacko.comANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Rezervni dijelovi za reduktore

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za reduktore

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 20.05.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u opravdanim slučajevima definisanim u članu 69.
ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Rezervni dijelovi za drobilice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za drobilice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34913000-0 Razni rezervni dijelovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Detaljna specifikacija sadržana je u Tenderskom dokumentu.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do 20.05.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalitet ZP R i TE Gacko A.D. Gacko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 26.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 26.3.2021. 11:30


X Dodatne informacije

Prestanak postupka dodjele Ugovora može biti okončan samo u opravdanim slučajevima definisanim u članu 69.
ZJN BiH, a da pri tom ZP R i TE Gacko A.D. Gacko ne snosi nikakve troškove u postupku javnog nadmetanja.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
825-7-1-84-3-201/21
PODIJELI: