(aukcija) Nabavka usluga deratizacije i dezinfekcije prostorija i službenih vozila

Datum objave: 23.02.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

136-1-2-2-3-36/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200416170006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dejan Vilotić
Adresa Reufa Muhića 2A
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 755-239
Faks (033) 755-236
Elektronska pošta granpol@granpol.gov.ba
Internet adresa www.granpol.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

60000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

USLUGE DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE PROSTORIJA I SLUŽBENIH VOZILA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

USLUGE DERATIZACIJE I DEZINFEKCIJE PROSTORIJA I SLUŽBENIH VOZILA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90000000-7 Usluge u području otpadnih voda, otpada, čišćenja i okoliša
Dodatni predmet(i) 90921000-9 Usluge dezinfekcije i uništavanja štetočina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dobavljač neće moći tražiti avansno plaćanje

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne
ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

15.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Reufa Muhića 2a Sarajevo
Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Bijeljina (površine 1490 m²), Brod (površine 400 m²), Brčko (površine 160 m²), Tuzla (površine 150 m²), Zvornik
(površine 460 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 1. Bijeljina (površine 1490 m²), Brod (površine 400 m²), Brčko (površine 160 m²), Tuzla (površine 150 m²), Zvornik
(površine 460 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2. Višegrad (površine 620 m²), Foča (površine 100 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 2. Višegrad (površine 620 m²), Foča (površine 100 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3. Trebinje (površine 940 m²), Neum (površine 302 m²), Čapljina (površine 530 m²), Mostar (površine 100 m²) Grude
(površine 120 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 3. Trebinje (površine 940 m²), Neum (površine 302 m²), Čapljina (površine 530 m²), Mostar (površine 100 m²) Grude
(površine 120 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentacij

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4. Gradiška (površine 390 m²), Banja Luka (površine 125 m²), Novi Grad (površine 80 m²) i putničkih, terenskih i kombi
vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 4. Gradiška (površine 390 m²), Banja Luka (površine 125 m²), Novi Grad (površine 80 m²) i putničkih, terenskih i kombi
vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5. Velika Kladuša (površine 85 m²), Bihać (površine 300 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 5. Velika Kladuša (površine 85 m²), Bihać (površine 300 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6. Bosansko Grahovo (površine 300 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 6. Bosansko Grahovo (površine 300 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7. Sarajevo (površine 4.250 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Lot 7. Sarajevo (površine 4.250 m²) i putničkih, terenskih i kombi vozila;

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90923000-3 Usluge deratizacije


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokacije naznačene u tenderskoj dokumentaci

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 15.03.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.03.2021. 16:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.03.2021. 17:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
136-1-2-2-3-36/21
PODIJELI: