(aukcija) Nabavka usluga prevoza učenika za potrebe JU OŠ Podzvizd u 2021.godini

Datum objave: 14.02.2021. 19:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

973-7-2-5-3-3/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA PODZVIZD
IDB/JIB 4263077910005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aziz Hušidić
Adresa Podzvizd bb
Poštanski broj 77232 Podzvizd (bhp sa)
Općina/Grad Velika Kladuša
Telefon (037) 718-923
Faks (037) 718-923
Elektronska pošta podzvizd@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Podzvizd" ua 2021.godin

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Podzvizd" u 2021.godini

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

24.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Podzvizd" Podzvizd
Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Nema.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Podzvizd" ua 2021.godin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT-1 Prevoz učenika od kuće do škole i obratno na udaljenosti od 5-6 kilometara u 2021.godini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količine predmetne nabavke date u obrascu za cijenu ponude-usluge.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Podzvizd"

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:30


X Dodatne informacije

Nema.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Prevoz učenika za potrebe JU OŠ "Podzvizd" ua 2021.godin

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT-2 Prevoz učenika od kuće do škole i obratno na udaljenosti od 7-8 kilometara u 2021.godini.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


III Ukupna količina ili obim ugovora
Količine predmetne nabavke date u obrascu za cijenu ponude-usluge.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8610,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 31.12.2021.godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Podzvizd" Podzvizd

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 24.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.02.2021. 09:30


X Dodatne informacije

Nema.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
973-7-2-5-3-3/21
PODIJELI: