(HR) (izmjena) Izvođenje radova na izgradnji mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – radovi

Datum objave: 18.07.2017. 09:02 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.07.2017.
  •  

Hrvatska-Zagreb: Građevinski radovi na cestovnom mostu

2017/S 135-276175

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 126-255733)

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske ceste d. o. o., Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Marica Cikoja-Ratkovski
Telefon: +385 14722462
E-pošta: marica.cikojaratkovski@hrvatske-ceste.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – radovi.

 

Referentni broj: 251/800-17
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45221111
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

 

Izgradnja mosta kopno – Otok Čiovo u Trogiru s pristupnim cestama i izgradnja spojnih cesta – 2. faza – radovi.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/07/2017
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 126-255733

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje:
Umjesto:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda:
Umjesto:
Datum: 17/07/2017
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 25/07/2017
Lokalno vrijeme: 13:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: