Hrvatska-Zagreb: Dijagnostički uređaji

2021/S 050-124281

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Roba

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 234-577173)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16503788
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice Sveti Duh

 

Referentni broj: 010-018-196-2020-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33124100 Dijagnostički uređaji
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je: Hibridni dijagnostičko intervencijski RTG uređaj za invazivnu neurologiju za Kliniku za neurologiju i Zavod za radiologiju Kliničke bolnice „Sveti Duh" uključujući prilagodbu prostora za smještaj uređaja i montažu uređaja do pune radne funkcionalnosti.

U dogovoru sa naručiteljem gospodarski subjekti mogu izvršiti uvid u prostor gdje će biti smješten uređaj. Kontakt osoba je Dražen Horvatinec, mag. rad. techn., telefon 01/3712 138 mob.+38591 3712 579, e-mail: dhorvatinec@kbsd.hr.....

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
08/03/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 234-577173

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 04/01/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 04/01/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 06/04/2021
Lokalno vrijeme: 09:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: