(HR) (izmjena) Nabavka usluga stručnog nadzora i koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova za izgradnju Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Datum objave: 05.03.2021. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.03.2021.

Hrvatska-Osijek: Građevinski radovi

2021/S 045-109871

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Radovi

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 020-043546)

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Osječko-baranjska županija
Nacionalni registracijski broj: 10383308860
Poštanska adresa: Trg Ante Starčevića 2
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Služba za javnu nabavu
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefon: +385 31221801
Telefaks: +385 31221802
Internetska(-e) adresa(-e): 
Glavna adresa: www.obz.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku

Referentni broj: NVV 7-20

II.1.2)Glavna CPV oznaka

45000000 Građevinski radovi

II.1.3)Vrsta ugovora

Radovi

II.1.4)Kratak opis:

Izgradnja Zgrade 1. Gospodarskog centra u Osijeku, sukladno troškovniku s tehničkim opisima koji se nalaze u Prilogu 2. DON-а te projektnoj dokumentaciji.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

02/03/2021

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 020-043546

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto: 

Datum: 09/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Glasi: 

Datum: 15/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: