(HR) (izmjena) Nabavka usluga znanstvenog istraživanja, pripreme i provedbe eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju

Datum objave: 12.02.2021. 09:58 / Izvor: Official Journal of the European Union, 12.02.2021.

Hrvatska-Zagreb: Usluge savjetovanja na području istraživanja

2021/S 030-075038

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 001-001168)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Nacionalni registracijski broj: 58101996540
Poštanska adresa: Josipa Marohnića 5
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odjel za podršku poslovanju ustanove
E-pošta: nabava@carnet.hr
Telefon: +385 16661616
Telefaks: +385 16661615
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.carnet.hr
Adresa profila kupca: www.carnet.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava usluge znanstvenog istraživanja, pripreme i provedbe eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju

 

Referentni broj: 48-20-MV-OP
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73210000 Usluge savjetovanja na području istraživanja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet ovog postupka nabave je usluga za provedbu znanstvenog istraživanja, pripreme i provedbe eksperimentalne primjene modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju u učionicama i u nastavi na daljinu.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/02/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 001-001168

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 15/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: