(izmjena aukcije) Nabavka usluga tehničkog pregleda vozila

Datum objave: 08.02.2021. 08:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

ISPRAVKA ZA

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

360-7-2-8-8-18/21Obavještenje koje se ispravlja

Broj obavještenja 360-7-2-8-3-16/21
Datum objave obavještenja 27.1.2021.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ŠPD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218431050005
Kontakt osoba Halid Šibonjić
Adresa Alije Izetbegovića br. 25
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 877-834
Faks (032) 879-029
Elektronska pošta spdzdk@gmail.com
Internet adresa www.spdzdk.ba

I 2. Ispravlja se sljedeće


Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
14.2.2021.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:
Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:
Adresa i mjesto Zavidovići
Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 5 (VII,VIII,IX).
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-1 TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZA PJ ŠUMARIJA VAREŠ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-2 TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZA PJ ŠUMARIJA KAKANJ I VISOKO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-3 TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZA PJ ŠUMARIJU ZAVIDOVIĆI, ZENICA, TAJAN I UPRAVA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-4 TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZA PJ ŠUMARIJA ŽEPČE, MAGLAJ I TEŠANJ

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT-5 TEHNIČKI PREGLED VOZILA ZA PJ ŠUMARIJA OLOVO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

kao u td

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 63000000-9 Prateće ili pomoćne usluge prevoza; usluge putnih agencija

III Ukupna količina ili obim ugovora

kao u td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u td

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.02.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.02.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.02.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
360-7-2-8-8-18/21
PODIJELI: