Izvođenje radova na adaptaciji zgrade za potrebe Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

Datum objave: 30.06.2017. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

5451-7-3-12-3-8/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
IDB/JIB 4227220690007
Kontakt osoba Suzana Marić
Adresa Matice hrvatske bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-001
Faks (036) 337-012
Elektronička pošta office@fsr.ba
Internet adresa www.fsr.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju posebne
zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Adaptacija zgrade

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava radova na adaptaciji zgrade za potrebe Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45262700-8 Adaptacija zgrada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru
Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definirano u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

5.7.2017.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 10.7.2017. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb,
88000 Mostar

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju ponuditelji mogu preuzeti osobno, radnim danom u vremenu od 9:00 do 14:00 sati, na protokolu
u sjedištu Naručitelja, ul. Matice hrvatske b.b., 88000 Mostar, ili se ista može dostaviti poštom nakon dostavljanja pisanog
zahtjeva. Zahtjev se može dostaviti na fax +387 (0)36 337-012.


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Marijana Bandić Glavaš
Adresa Matice hrvatske bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 337-001
Faks (036) 337-012
Elektronička pošta mbglavas@fsr.ba
Internet adresa www.fsr.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5451-7-3-12-3-8/17
PODIJELI: