Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

Datum objave: 09.07.2015. 10:47 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.07.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1119-1-3-36-3-19/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUŽIM
IDB/JIB 4263287560007
Kontakt osoba Husein Duranović
Adresa 505. Viteške brigade br.26
Poštanski broj 77245 Bužim (bhp sa)
Općina/Grad Bužim
Telefon (037) 419-500
Faks (037) 410-031
Elektronska pošta buzim.opc@bih.net.ba
Internet adresa www.opcinabuzim.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (FBIH),Bužim

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulica i nekategorisanih puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAKIV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.7.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

30

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.7.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.7.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Kao pod I 1.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata naknade za Tendersku dokumentaciju vrši se na Depozitni račun javnih prihoda općine Bužim broj:
1610350017560631, vrsta prihoda: 722631, šifra općine: 124.ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Muratovići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Muratovići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Varoška Rijeka
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Aleševići - Pašin brod

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Aleševići - Pašin brod

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32120,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Lubarda
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji ulice Patriotske lige

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Bužim
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Porići - Mulalići

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova na rekonstrukciji i modernizaciji nekategorisanog puta Porići - Mulalići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45230000-8 Građevinski radovi na cjevovodu, komunikacijskim i
energetskim vodovima, autocestama, cestama, uzletištima i
željezničkim prugama; radovi na niveliranju
Dodatni predmet(i) 45233120-6 Građevinski radovi na cesti

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25640,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Bužim, MZ Bućevci

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1119-1-3-36-3-19-15.pdf
PODIJELI: