Javna rasprava na Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2021. godinu i Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2021. godinu

Datum objave: 02.03.2021. 15:36 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2021.

Građankama i građanima općine Žepče, općinskim vijećnicama i vijećnicima, radnim tijelima Općinskog vijeća, izvršnim tijelima Općine Žepče, javnim preduzećima i javnim ustanovama, mjesnim zajednicama, udruženjima građana, naučnim i stručnim organizacijama, kulturnim i javnim radnicima i svim zainteresiranim osobama, Služba za gospodarstvo i financije Općine Žepče oglašava i upućuje

 

JAVNI POZIV ZA JAVNU RASPRAVU         

 

 

1. NACRT PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2021.GODINU

2. NACRT ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA/BUDŽETA OPĆINE ŽEPČE ZA 2021.GODINU

 

Općinsko vijeće Žepče je na 02. Sjednici, održanoj 16.02.2021.godine, utvrdilo Nacrt Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2021.godinu, Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna/Budžeta Općine Žepče za 2021.godinu. Donesen je Zaključak da se otvara javna rasprava koja će trajati do 08.03.2021.godine, primjedbe, prijedlozi i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi do 08.03.2021.g. u Službu za gospodarstvo i financije..

 

Završna javna rasprava će se održati 04.03.2021.godine (četvrtak) u 14 sati, u Sali Općinskog vijeća Žepče ( Dom kulture Žepče).

 

Nacrti dokumenata će biti objavljeni na web stranici Općine Žepče:

www.opcina-zepce.com

 

Dokumenti su dostupni na uvid svim zainteresiranim na info centru Općine Žepče i u Službi za gospodarstvo i financije Općine Žepče.

Molimo sve zainteresirane da sve eventualne primjedbe i prijedloge dostave u pismenoj formi u Službu za gospodarstvo i financije.

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO DOBOJSKI KANTON
OPĆINA ŽEPČE
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Broj: 01-11-26-1/21

 

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (”Službeni glasnik Općine Žepče”, broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 2. sjednici održanoj 16.02.2021.godine donijelo

 

 

Z A K LJ U Č A K

  1. Prihvaća se Nacrt Proračuna Općine Žepče za 2021.godinu.
  2. Korisnici Proračuna i ostali zainteresirani subjekti primjedbe, prijedloge i sugestije na Nacrt Proračuna mogu dostaviti Službi za gospodarstvo i financije do 08.03.2021.godine, a Služba za gospodarstvo i financije je dužna do navedenog roka održati javnu raspravu na Nacrt Proračuna.
  3. Tekst Nacrta Proračuna bit će dostupan u Službi za gospodarstvo i financije.
  4. Općinsko vijeće obvezuje Predlagača da prilikom izrade Prijedloga Proračuna uzme u razmatranje mišljenja, primjedbe i prijedloge vijećnika iznesene u raspravi na Nacrt Proračuna, kao i prijedloge podnesene od zainteresiranih subjekata i stav Komisije za proračun i financije.
  5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Žepče.

 

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI OV

Edin Šišić, dipl. oec

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: