Javna rasprava Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo na inicijativu investitora Luledžija Brana

Datum objave: 25.01.2020. 09:53 / Izvor: Glas Srpske, 25.01.2020.

REPUBLIКA SRPSКA

OPŠTINA TRNOVO

NAČELNIК

OPŠTINSКA UPRAVA

Odsjek za finansije, prostorno uređenje i staibene poslove

Broj: 03-363-3/19

Trnovo, 22.01.2020. godine

OBAVJEŠTENJE

o javnoj raspravi Nacrta Izmjene dijela Revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo" na inicijativu investitora Luledžija Brana

U skladu sa članom 47. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 40/13, 106/15 i 3/16} i na osnovu Odluke Skupštine Opštine Trnovo broj 01-022-67-7/19 od 29.11.2019. godine, sproveden je javni uvid u Nacrt Izmjene dijela revizije Regulacionog plana "Sportsko-rekreaciono područje Jahorina na području opštine Trnovo" na inicijativu investitora Luledžija Brana u trajanju od 30 dana, koji je završen 15.01.2020. godine.

U skladu sa članom 48. stav 6. Zakona o uređenju prostora i građenju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 40/13,106/15 i 3/16), stav Nosioca izrade prema primjedbama, prijedlozima i mišljenjima dospjelim u toku javnog uvida razmatraće se na javnoj raspravi koja će biti održana dana 28.01.2020. godine (utorak) u sali SO Trnovo sa početkoi u 13,30 časova. Javno) raspravi mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

NAČELNIК

Dragomir Gagović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: