Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo

Datum objave: 09.12.2020. 08:50 / Izvor: Akta.ba, 09.12.2020.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine                            

KANTON SARAJEVO

Javna ustanova "Služba za zapošljavanje

Kantona Sarajevo" Sarajevo

S A R A J E V O  

 

Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, u skladu sa članom 9. stav 2. Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 4/04, 29/09 i 18/13), te Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, utvrđen zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-49132-12/20 od 08.12.2020.godine, o b j a v l j u j e:

 

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA

ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA

MEDICINSKOG KADRA U JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE SA PODRUČJA

KANTONA SARAJEVO

 

I             

U cilju realizacije Pograma mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanje strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2020. godini, Javna ustanova „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo (u daljem tekstu: Služba), poziva javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo da prijave potrebu za zapošljavanjem nezaposlenih osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

 

Cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Program) je obezbjeđenje potrebne kvalifikacione strukture radne snage.

U Programu pravo učešća imaju nezaposlene osobe iz ciljne kategorije, prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

 

II            

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.200.000,00 KM, a cilj je zapošljavanje 200 nezaposlenih osoba i to 100 sa VSS i VŠS i 100 sa SSS.

Služba će javnim zdravstvenim ustanovama koje budu obuhvaćene Programom i potpišu Ugovor o radu sa nezaposlenom osobom u skladu sa Zakonom o radu, mjesečno, 3 mjeseca, refundirati sredstva u ukupnom iznosu od 2.500,00 KM po novouposlenoj osobi sa VSS i VŠS, te 1.500,00 KM po novouposlenoj osobi sa SSS, za cijelu ili dio isplate bruto plaće. Svi drugi eventualni troškovi padaju na teret poslodavca.

 

III           

Zdravstvene ustanove koje žele učestvovati u Programu dužne su:

1. podnijeti aplikaciju u roku predviđenom u javnom pozivu (aplikacija se može preuzeti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja u ulici Đoke Mazalića 3, kancelarija br.15/I ili sa web stranice www.szks.ba),

2. uz aplikaciju priložiti: Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo, Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem i broj računa u banci (ako je poslodavac budžetski korisnik šifra budžetskog korisnika), sve u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji.

 

IV          

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a odobravanje aplikacija vršit će se prema vremenu i redosljedu zaprimanja na protokolu Službe.

 

V            

Služba zadržava pravo da na osnovu vlastite procjene i stvarne potrebe aplikanta, vrši predlaganje broja osoba koje će se sufinansirati.

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se uzeti u razmatranje.

 

VII         

Rezultati ovog javnog poziva biće objavljeni na web stranici Službe.

 

VIII        

Služba će sa poslodavcima koji budu obuhvaćeni Programom, zaključiti ugovore kojima će biti regulisana sva prava i obaveze ugovornih strana, u skladu sa Programom. Rok za realizaciju Programa je 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora sa poslodavcima uključujući i eventualne anekse ugovora.

 

IX

Aplikacij e sa potrebnom dokumentacij om, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte Javnoj ustanovi „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo, ulica Đoke Mazalića broj 3, sa napomenom: „Za Program sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u javnim zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo".

Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za podsticajne mjere zapošljavanja, kancelarija broj 15/I i na broj telefona 033/ 569-100. 

 

 

JAVNI POZIV poslodavcima za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u Javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE!

APLIKACIJU za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja medicinskog kadra u Javne zdravstvene ustanove sa područja Kantona Sarajevo možete preuzeti OVDJE!

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: