Nabavka električnih elevatora sa nadograđenom trakom sa valjcima za ulaz u bagažnik

Datum objave: 05.07.2017. 12:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

246-1-1-714-3-95/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP MEĐUNARODNI AERODROM SARAJEVO D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200068970001
Kontakt osoba Nenad Ćipović
Adresa Kurta Schorka 36
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 289-159
Faks (033) 289-141
Elektronska pošta ncipovic@sarajevo-airport.ba
Internet adresa www.sarajevo-airport.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Djelatnost zračne luke

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ELEKTRIČNI ELEVATORI SA NADOGRAĐENOM TRAKOM SA VALJCIMA ZA ULAZ U BAGAŽNIK


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

ELEKTRIČNI ELEVATOR SA NADOGRAĐENOM TRAKOM SA VALJCIMA ZA ULAZ U BAGAŽNIK

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42417000-2 Elevatori i konvejeri


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2 kom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke jedan je od kriterija koji se boduje

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisani tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisana tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Uslovi plaćanja 10,00 %
2 Cijena 70,00 %
3 Garancija 10,00 %
4 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

15.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Sjedište ugovornog organa, Upravna zgrada, Sala za sastanke

 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name PC Sarajevo International Airport LLC
UIN 4200068970001
Contact person Nenad Ćipović
Address Kurta Schorka 36
Postal code 71210 Ilidža (bhp sa)
Municipality/City Ilidža
Telephone (033) 289-159
Fax number (033) 289-141
Email address ncipovic@sarajevo-airport.ba
Website address www.sarajevo-airport.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Airport-related activities

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

ELECTRICAL ROLLERTRACK CONVEYOR VEHICLE

II 1.b. Description of the object of the contract

ELECTRICAL ROLLERTRACK CONVEYOR VEHICLE

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 42417000-2 Elevators and conveyors

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

2 pieces

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

15.8.2017.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 16.8.2017. 12:00:00
Address and place as in I 1.

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

No additional information

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
246-1-1-714-3-95/17
PODIJELI: