Nabavka hemijskih sredstava za čišćenje i dezinfekciju i sredstava za prikupljanje i pakovanje komunalnog otpada

Datum objave: 25.07.2017. 11:10 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

508-7-1-32-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA BOLNICA ZA HRONIČNU
PSIHIJATRIJU MODRIČA
IDB/JIB 4400193830008
Kontakt osoba Predrag Tadić
Adresa Gornjani br. 99, Garevac
Poštanski broj 74484 Garevac (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 818-858
Faks (053) 818-389
Elektronska pošta zavodracunovodstvo@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hemijska sredstva za čišćenje i dezinfekciju i sredstva za prikupljanje i pakovanje komunalnog otpada, uz
zaključenje okvirnog sporazuma sa jednim ponuđačem na period od 12 mjeseci


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39830000-9 Proizvodi za čišćenje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Dato u tehničkoj specifikaciji, koja se nalazi u sastavu Tenderske dokumentacije br. 01/01-957/17 od 25.07.2017.
godine

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju Modriča

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.8.2017. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.8.2017. 11:00:00
Adresa i mjesto Javna zdravstvena ustanova Specijalna bolnica za hroničnu psihijatriju
Modriča, Gornjani br. 99, 74480 Modriča

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
508-7-1-32-3-2/17
PODIJELI: