Nabavka rasvjetnih tijela

Datum objave: 31.07.2017. 11:05 / Izvor: Akta.ba, 31.07.2017.

UNION BANKA

Dubrovačka br. 6.71000 Sarajevo

+387 33 561000

+38733219201

info@unionbank.ba

www.unionbank.ba   

 

ODJEL ZA OPŠTE POSLOVE

Broj: 00-11/4-16-12845/17

Datum: 31.07.2017. godine

 

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA ISPORUKU RASVJETNIH TIJELA

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za isporuku rasvjetnih tijela, za potrebe Union banke d.d. Sarajevo.

 

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hercegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

 

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: tenderi@unionbank.ba, najkasnije do utorka 08.08.2017. godine, do 15 sati.

 

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda (dostave gore navedene dokumentacije), potencijalni ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu Union banke, svakog radnog dana u periodu od 9 do 15 sati. Na izričit zahtjev potencijalnog ponuđača, tenderska dokumentacija se može dostaviti putem pošte.

 

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je četvrtak 10.08.2017. godine u 12h, primljeno na protokolu Banke, adresa Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo.

 

Za sve dodatne informacije kontakt email je: tenderi@unionbank.ba.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: